Kaza Tespit Tutanağı İle Bilirkişi Raporu Arasında Çelişki Olması

MALİ VE SOSYAL DURUMU HAKKINDA BEYANDA BULUNMA DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO           :
MALİ VE SOSYAL DURUMU HAKKINDA

BEYANDA BULUNAN DAVALI                               :

……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

KONU                                   :Mali ve Sosyal Durumu Hakkında Beyanımızdan İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilim …….. Lisesinde edebiyat öğretmeni olarak görev yapmakta ve …..Türk Lirası maaş almaktadır. Maaşından başka hiçbir geliri yoktur.
  2. Müvekkil ……..’da ……… Türk Lirası kira ödeyerek oturmakta ve ……..’un büyük bir şehir olması nedeniyle de çift vasıtayla işe gitmek zorundadır. Mülk sahibi ……… ile müvekkilin yaptığı kira kontratı dilekçemiz ekindedir.
  3. Bunun yanı sıra müvekkil aylık ……….Türk Lirası civarında telefon faturası ödemektedir. Buna ilişkin dekont ve fatura da dilekçemiz ekindedir.
  4. Yine müvekkil aylık ………. Türk Lirası civarında aboneliği mülk sahibi ………’ya ait olan doğalgaz bedeli ödemektedir. Bu ödemeye ilişkin makbuz dilekçemiz ekindedir.
  5. Müvekkil aylık yaklaşık ……….Türk Lirası su, ……… Türk Lirası elektrik faturası da ödemektedir. Abonesi mülk sahibi adına olan elektrik ve su fatura ve dekontları da dilekçemiz ekindedir.
  6. Müvekkilimiz bu sabit giderler yanında mutfak, eğitim ve sağlık harcamaları da yapmaktadır.
  7. Müvekkil daha önce ……..(..). Asliye Hukuk Mahkemesinin ……../……..esas ……./…… karar sayılı davalı ……. için……….. TL., çocuk için de aylık ……….. TL. nafaka ödemeye ilişkin kararına konulu nafakayı ödeyemediği için müvekkil hakkında icra takibi yapılmıştır.

HUKUKİ SEBEPLER          :  4721 sayılı TMK ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıdaki açıklamalarımızda belirttiğimiz kira akdi, fatura ve ödeme belgelerini ibraz ediyoruz. Kabulünü saygıyla talep ederim.

Davalı Vekili
Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat