T.C
YARGITAY
21.CEZA DAİRESİ

ESAS NO:2015/7400

KARAR NO:2015/5619

KARAR TARİHİ:26.11.2015

Tebliğname No : 11 – 2013/64977

MAHKEMESİ : Ordu 2. Asliye Ceza Mahkemesi

TARİHİ : 20/11/2012

NUMARASI : Esas No:2011/459 ve Karar No:2012/714

 SUÇ : Özel belgede sahtecilik

1-Sanık …….’in mali müşavir olduğu ve diğer sanık namına mali müşavirlik hizmeti gördüğü, suça konu sahte faturalar ile karşıt inceleme tutanaklarının düzenlenmesinden ibaret olayda; 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 47. maddesinin “meslek mensupları görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı fiilinin niteliğine göre Türk Ceza Kanununun kamu görevlilerine ait hükümleri gereğince cezalandırılırlar” hükmü gözetilerek, sanık …….’in eyleminin 3568 sayılı Kanunun 2-A maddesinde belirtilen “muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin konusu” kapsamındaki işlerden olup olmadığının araştırılması, yasada sayılan işlerden olması halinde aynı Yasanın 47. maddesi aracılığıyla 5237 sayılı TCK’nun 204/2. maddesindeki suçu oluşturacağı, diğer sanık …..’nın eylemlerinin ise bu suça iştirak kapsamında değerlendirilmesine dair delilleri takdir ve tartışmanın üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek sanığa yüklenen suçtan görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması, yasaya aykırı,

2-T.C. Anayasa Mahkemesi’nin, TCK’nın 53. maddesine ilişkin olan, 2014/140 esas ve 2015/85 karar sayılı İPTAL kararının 24.11.2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olmasından kaynaklanan zorunluluk bulunması nedeniyle sanık ……. ile sanık ……. müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, sanıkların kazanılmış haklarının saklı tutulmasına, 26.11.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat