İnfazın Temel Amacı Nedir?

MAL BEYANINDAN SONRA MALVARLIĞINDA MEYDANA GELEN ARTIŞI BİLDİRMEYEN BORÇLUNUN CEZALANDIRILMASI İSTEMİ DİLEKÇESİ

İCRA MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE
……….

ŞİKÂYET EDEN

(ALACAKLI)                       :  Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:

                                                  Adres

SANIK

(BORÇLU)                           :  Adı ve Soyadı

                                                  Adres

SUÇ                                       :  Mal varlığındaki artışı bildirmeme

SUÇ TARİHİ                        :  …/…/…

KONUSU                              :  Mal beyanından sonra mal varlığında meydana gelen artışı bildirmeyen borçlunun cezalandırılması istemidir.

AÇIKLAMALAR                :

1- ………. 1. İcra Müdürlüğünün 20…/… esas sayılı dosyası ile borçlu aleyhine icra takibinde bulundum. Borçlu bu takiple ilgili olarak yasal süresi içinde mal beyanında bulunmuştur. Ancak haczedilen malların değeri borcu karşılayacak oranda değildir. Bunun için tamamlayıcı haciz yapılması gerekmektedir.

2- Haricen öğrendiğime göre, borçlunun yakın zaman önce vefat eden babasından miras yolu ile kendisine intikal eden malları icra müdürlüğüne bildirmesi gerekirken, bunları bildirmemiştir. Bu durumda borçlunun cezalandırılması için bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER                           :  İcra Müdürlüğünün 20…/… esas sayılı dosyası ve her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  İcra ve İflas Kanunu md. 339 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda açıklanan nedenlerle, mal beyanında bulunduktan sonra mal varlığında meydana gelen artışı bildirmeyen borçlunun cezalandırılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Şikâyet Eden (Alacaklı)
Adı ve Soyadı
İmza

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat