Mahkemenin Takdiri İndirim Maddesini Uygulamaması Nedeniyle Bozma

T.C
YARGITAY
3.CEZA DAİRESİ
ESAS NO.2007/2365
KARAR NO.2007/3251
KARAR T: 11.04.2007

Sanığın mağduru yaraladığı gün silahıyla emniyete teslim olduğu, olayı vuku bulduğu şekilde anlattığı, yargılama esnasında da beyanların bu doğrultuda olduğuna göre kararda takdiri indirim uygulamama nedenleri dayanağı gösterilmeli, soyut şekilde hüküm kurulmamalıdır.

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak, gereği görüşülüp düşünüldü:

I- Sanık hakkında mağdur Ö___’i yaralamaktan kurulan hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Sanığın mağdur Ö___’e karşı eylemi nedeniyle lehe kanun tespitinde 5237 sayılı TCK’nın hükümleri ile 765 sayılı TCK’nın hükümlerinin karşılaştırmasında, 5237 sayılı Yasa’nın 86/2. maddesini belirtirken ceza miktarı 4 aydan l yıla kadar hapis veya adli para cezası olmasına rağmen, 2 yıl hapis olarak düşünülmesi, yerinde düzeltilmesi mümkün maddi hata kabul edilmiştir.

Sanık müdafiinin temyiz itirazları, oluşa, yapılan yargılamaya, toplanan delillere, gerekçeye ve takdire göre yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle hükmün istem gibi (ONANMASINA),

II-Sanığın, R___’yü yaralamaktan kurulan hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;

Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine. Ancak;

1-Sanığın, mağdur R___’yü 16.06.2004 günü saat 21.20’de emanetteki silahla yaraladığı, aynı gün saat 21.30’da silahla emniyete teslim olup olayı gerçekleştirdiğini açıkladığı, Cumhuriyet Savcılığında, Sulh Ceza Hakimliğinde ve yargılama aşamalarında olayı önceki beyanları doğrultusunda belirttiği, YCGK’nın 10.02.1992 gün 4-356/15 Esas ve sayılı kararı ile buna uygun istikrarlı uygulamalarda belirtildiği üzere, cezayı takdiri azaltıcı nedenler hakimin takdirine bırakılmakla beraber, gerekçenin makul ve makbul olması, hukuk kaidelerini zedelemeyecek, yasanın amacına aykırı düşmeyecek ve vicdanları rahatsız etmeyecek, hak ve nesafet kurallarına uygun olması gerektiğinden, takdiri indirim nedenini uygulamama gerekçesi olarak gösterilen “olaydan sonra kaçması, iki yıl sonra yakalanması ve suçunu saptırmak istemesi” nedenlerinin dayanağının neler olduğu gösterilmeden soyut olarak yazılı şekilde karar verilmesi,

2-5252 sayılı Yasa’nın 9/3. maddesine göre yapılan karşılaştırma sonucu, 765 sayılı TCK hükümlerinin sanık lehine olduğunun kabul edilmesine ve lehe olan yasanın tüm hükümleri ile uygulanmasının gerekmesine göre, suç eşyası tüfeğin 765 sayılı TCK’nın 36. maddesi yerine 5237 sayılı Yasa’nın 54/1. maddesine göre zoralımına karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı (BOZULMASINA), 11.04.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat