İnfaz Hukukunda İlkeler Nelerdir?

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ – İDARİ YARGI KARARINI YERİNE GETİRMEMEK

……. MAHKEMESİ

SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

 

                                                                                                                                  ../../….

DAVACI                       :

 

VEKİLİ                        :

                                     

 

DAVALI                       :

KONU                          : Yargı kararını yerine getirmeyen davalı idarenin ………TL maddi, ………TL manevi tazminata mahkum edilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR            :

1- Müvekkilimiz, ………….. Belediyesi’nde …………. Daires Başkanı olarak görev yapmaktayken, yeni belediye başkanının aldığı siyasi bir kararla, aynı daire nezdinde şef yardımcısı olarak olarak atanmıştır.

2- ………. İdare Mahkemesine kararın iptali için açmış olduğumuz ../../…. tarih ve …./….. Esas sayılı dava ../../…. tarih ve …./…. Karar nosu ile neticelenmiş ve müvekkilimizin göreve iadesine karar verilmiş, karar kesinleşmiştir.

3- ………. İdare Mahkemesi’nden alınan ilam, davalı idareye tebliğ edilmesine ve yasal süre olan 60 gün geçmesine rağmen, halen uygulanmamıştır.

4- İdareye yaptığımız başvuru ise yok sayılmış ve cevap dahi verilmemiştir.

5- İdarenin yargı kararını yerine getirmemesinden dolayı, maddi ve manevi zarara uğrayan müvekkilim adına bu davayı açmak zarureti hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER    : İYUK.m.28 ve sair mevzuat.

DELİLLER                   : ……. İdare Mahkemesi’nin …./…. E. sayılı ilamı, idareye yazılan başvuru dilekçesi sureti ve her türlü yasal delil.

CEVAP SÜRESİ           : 30 Gündür

TALEP SONUCU         : Açıklanan nedenlerle, idari yargı kararını yerine getirmeyen davalı idaredein ……………TL maddi ve ………….TL manevi olmak üzere toplam …………….TL tazminatın yerine getirmeme tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte tahsiline, yargılama giderlerinin ve avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygıyla talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

 

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat