KHK ile İhraç Edilen Memur Emekli İkramiyesi Alabilir mi?

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI DİLEKÇESİ- YARALANMA SONUCU TAZMİNAT TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 -İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR-
DAVACILAR                      :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Maddi ve Manevi Tazminat Talebimizden İbarettir.
DAVA DEĞERİ                   :…………….. TL
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilim …….., …….; diğer müvekkilim ………, ……… doğumlu olup karı-kocadırlar. …….ev hanımı, ….. …….. Belediyesinde memur olarak çalışmaktadır. Davalı ……, davacının abisi olup ………İlköğretim Okulu’nda öğretmen olarak çalışmaktadır.
  2. Davalı davacılara uzun süredir husumet duymaktadır. Müvekkillerimin miras hisselerinin bulunduğu tarladan ağaç kesmelerini bahane ederek …./…/……. günü müvekkillerimi planlı bir şekilde öldürmek için müvekkillerime saldırmış, …….’yi omzundan .. gün iş ve gücünden kalacak şekilde, ……’yi de batına …. cm. nüfuz edecek kesiği ile yaralamış ve her ikisinin de yere düştüğünü görünce müvekkillerimin öldüğünü sanıp olay yerinden kaçmıştır. Davalı ……….Asliye Ceza Mahkemesi …../…… E. No.lu ceza dosyasından kısmen tutuklanıp sonrasında ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır.
  3. Müvekkil …….’nin aldığı bıçak darbesi ile hem midesi zarar görmüş hem de bağırsakları dışarı çıkmış, halen de tedavisi devam etmektedir. Müvekkil yaklaşık ….. aydır evi, eşi ve çocuklarıyla ilgilenememiş ve bu işleri başkalarına yaptırmıştır. Müvekkillerim bu olay nedeni ile büyük acı ve üzüntüye maruz kalmışlardır ve aynı davalı haksız davranışlarına devam ederek müvekkilime çocuğunun önünün kesileceğine ve yarım kalan işini tamamlayacağına dair tehditte bulunmuş, müvekkil davalı hakkında ……..Sulh Ceza Mahkemesinin …../……. E. no.lu dosyasıyla suç duyurusunda bulunmuştur.
  4. Müvekkillerimin yaşadığı ve halen yaşamaya devam ettiği sıkıntıların telafisi mümkün olamasa da bir nebze müvekkillerimi rahatlatmak için, ……..Türk Lirası, ….. için ………Türk Lirası ,……… için manevi tazminat, ……… Türk Lirası ……..için maddi tazminatın olay tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ediyoruz.

DELİLLER                           :  1- ………..Asliye Ceza Mahkemesi ……./…….. E. No.lu ceza dosyası içindeki tüm rapor ve deliller, 2-…….. Sulh Ceza Mahkemesinin ……/……. E. no.lu dosyası, 3- Manevi ve sosyal durum araştırması, 4- Şahit, bilirkişi vs. tüm deliller.

HUKUKİ SEBEPLER          :  6098 sayılı TBK. md. 49, 51,54,56 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarda arz edilen nedenlerle haklı davanın kabulü ile toplam …………Türk Lirası manevi , ………. Türk Lirası maddi tazminatın olay tarihi itibari ile yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, davacılar ve davalının maddi ve sosyal durumlarının araştırılmasına, müvekkillerimin raporlarının bilirkişiye gönderilerek tıbbi şifa sürelerinin tespitine, ………Asliye Ceza Mahkemesi ……/…….. E. No.lu ceza dosyası ile …….Sulh Ceza Mahkemesinin ……/……. E. no.lu dosyasının tensiple celbine ayrıca açtığımız davanın sürüncemede kalmaması için davalıya ait ……… plakalı aracın trafik kaydına karar kesinleşinceye kadar ihtiyati tedbir konulmasına, avukatlık ücreti dahil yargılama giderlerinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

 

                                                                                                               Davacılar Vekili
Av.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat