İnfaz Hukukunda İlkeler Nelerdir?

MADDİ TAZMİNAT TALEBİ – TRAFİK KAZASI

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                             

                               -İhtiyati Tedbir Taleplidir-

 

../../….

DAVACI                               :

 

VEKİLLERİ                          :

                                                

 

DAVALILAR                       :

 

KONU                                   : Trafik kazası nedeniyle maddi tazminat alacağı ve alacağımızın teminat altına alınması bakımından .. .. … plaka sayılı aracın kaydına ihtiyati tedbir konulması talebimizdir.

DAVANIN DEĞERİ            : ……………..- TL

AÇIKLAMALAR                :

1- Müvekkilimiz ………….’ın kayıt maliki bulunduğu .. .. …. plaka sayılı araç ile davalılardan …………’ın sürücüsü ve …. ….. ‘ın maliki olduğu  .. … .. plaka sayılı araç ../../…. günü maddi hasarlı, ölümlü ve yaralamalı trafik kazası yapmışlardır.

2- Olay ../../…. günü saat …….. sıralarında …. Yolu, ……. kavşağında .. … .. Plaka sayılı aracın karşı şeride girerek müvekkilimize ait araca çarpması suretiyle meydana gelmiştir. Trafik Kazası Tespit Tutanağından da anlaşılacağı üzere olayda karşı taraf asli kusurludur. Şerit ihlali yaparak müvekkilimizin maliki olduğu araca çarpmıştır.

3- Bu kaza nedeniyle müvekkilimizin maliki bulunduğu .. .. … plaka sayılı 1994 model Doğan SLX araç onarılmayacak şekilde hasar görmüştür. ……. Asliye Hukuk Mahkemesi ../…. D. İş ile yaptırdığımız tespit sonucu gerçek zararımız ortaya çıkacaktır.

 

HUKUKİ SEBEPLER          : TBK,Trafik Kanunu md. 98, HMK., İlgili Mevzuat

DELİLLER                           :

  1. Trafik Kazası Tespit Tutanağı,
  2. Trafik Kayıtları,
  3. Keşif ve Bilirkişi İncelemesi,
  4. …………….. Ceza Mahkemesi Dosyası,
  5. Tespit Dosyası,
  6. Tanık Beyanları,
  7. Yemin

CEVAP SÜRESİ  : İki haftadır.

TALEP SONUCU                : Arz edilen nedenlerle fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla ……………..- TL TL maddi tazminatın kaza tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, alacağımızın teminat altına alınması bakımından .. … .. plaka sayılı aracın  kaydına tedbir konulmasına, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygıyla talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat