İnfazın Temel Amacı Nedir?

MADDİ TAZMİNAT TALEBİ – DOKTOR KUSURU

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

../../….

DAVACI                                  :

 

VEKİLİ                                    :

 

DAVALILAR                            :

 

KONU                                     : Maddi ve manevi tazminat talebimizdir.

AÇIKLAMALAR                        :

1- Müvekkilemiz, …. yılının ……. ayı içerisinde göğsündeki rahatsızlık nedeniyle …….. Hastanesine başvurmuştur. Muayenesini yapan diğer davalı Dr ………. müvekkilemizi gerekli tahlillerin yapılması için ……te Bulunan diğer davalı …… Labaratuvarına sevk etmiştir.

2- ……. Labaratuvarında ../../…. tarihinde müvekkilemizin göğsünden parça alınmış ve incelenmiştir. Daha sonra müvekkilemiz …… Laboratuarından almış olduğu ../../…. tarihli patoloji raporunu Dr………’ya götürmüştür. Dr………, ……. Laboratuarından verilen patoloji raporunu incelemiş ve müvekkilemize meme kanseri teşhisi koymuş ve hastalığın ilerlemiş olduğu gerekçesiyle ameliyat olması gerektiğini söylemiştir.

3-Bunun üzerine yine aynı doktor tarafından ../../…. tarihinde yapılan ameliyatla müvekkilemizin göğsü alınmıştır. Ameliyattan sonra müvekkilemizin alınan göğsü ../../…. tarihinde yeniden …… Labaratuvarında incelenmiş ve ../../…. tarihinde patoloji raporu verilmiştir. Bu raporu da inceleyen davalı Dr………. kanser teşhisinin doğru olduğunu söyleyerek müvekkilemizi radyoterapi tedavisi için ……. Eğitim Hastanesi Onkoloji ve Nükleer Tıp Merkezine sevk etmiştir.

4- ……… Hastanesinde müvekkilemizin tedavisine başlanmadan önce müvekkilemize yeni testler yapılması gerektiği ve bunun içinde …….’te kendisinden alınan materyalleri getirmesi gerektiği söylenmiştir. Bunun üzerine …….. Laboratuarından alınan materyaller incelenmek üzere ……… Hastanesine götürülmüş ve Hastane Labaratuvarında incelenmiştir.

5- Muayene ve test sonuçları neticesi ……. Hastanesi Onkoloji Kliniği Doktoru müvekkilemize kanser olmadığını beyan etmiştir. Kanser olmadığını ve yanlış teşhis  sonucu göğsünün alındığını öğrenen müvekkilemiz büyük bir şok yaşayarak mağduriyetinin farkına varmıştır.

6- Müvekkilemiz bu gelişmeler neticesinde hem bedensel hem de ruhsal anlamda büyük bir çöküş yaşamıştır. Eşi ve çocukları da bu olayın neticesinde olumsuz etkilenmişler, aile olarak üzüntü ve huzursuzluk yaşamışlardır. Müvekkilemiz henüz …. yaşında olup ileride yaşayacağı hayatında gereksiz yere alınan göğsünün acı ve elemini yaşayacağı, eksikliğini hissedeceği açıkça ortadadır.

7- Ayrıca müvekkilemizin hastane, ilaç, yol gibi çeşitli masraflar yapmasıyla maddi anlamda da kayıpları olmuştur. Müvekkilemiz gereksiz olarak alınan göğsünün yerine hiç olmazsa estetik olarak görünümünü düzeltmek amacıyla protez göğüs yaptırmak ihtiyacını duymaktadır. Bunun maddi yükünü müvekkilemizin karşılaması mümkün değildir. Bu nedenle maddi tazminat talep etme zorunluluğumuz doğmuştur.

8- Bu gelişmelerin sorumluluğu iki defa ardarda hatalı rapor veren …… Laboratuarı ve bu laboratuarın verdiği ilk rapor üzerine hiçbir yeni tetkik ve teste gerek duymadan ameliyatı yapan müvekkilemizle arasında vekalet ilişkisi bulunan ve bu ilişkiyi kötüye kullanan doktor ve doktorun bağlı olduğu …………. kurumudur.

9- Yukarıda bahsedilen sebepler ve gelişmeler ışığında müvekkilemizin mağduriyetinin az da olsa giderilmesi bakımından Mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER    : 6098 sayılı TBK. md. 54 vd., md. 502 vd., HMK ve Sair Mevzuat.

DELİLLER                   : Patoloji Raporları, Hastane Kayıtları, Yasal ve Takdiri Diğer deliller.

CEVAP SÜRESİ           : İki haftadır.

TALEP SONUCU         : Arz edilen nedenlerle fazlaya ilişkin  talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla ……….TL maddi ve ……..TL manevi tazminatın ../../…. tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat