İnfaz Hukukunda İlkeler Nelerdir?

MAAŞ HACİZ MÜZEKKERESİNİN CEVABININ SORULMASINA İLİŞKİN MÜZEKKERE

   T.C.

 

DOSYA NO:  Esas

ALACAKLI 
BORÇLU 
BORÇ MİKTARI

Yukarıda kayıt edilen alacağın tahsili için borçlunun almakta olduğu maaş veya ücretinin borç bitinceye kadar 1/4’ünün haczine karar verilmiştir. Karar dairesince ve İcra  İflas kanununun 355 nci maddesi gereğince haczin icra edilip edilmediğinin ve borçlunun almakta olduğu maaş veya ücreti miktarının bir hafta içinde bildirilmesi ve borç bitinceye kadar tebligat mucibince haciz olunan miktarın kesilip hemen dairemize gönderilmesi,

Borçlunun maaş veya ücretinde veya memuriyetinde yahut başka bir yerden maaş almayı mucip tebeddül olduğu ve hizmetine nihayet verildiği takdirde derhal bildirilmesi.

Bu madde hükmüne riayet edilmediği veya kesilen paralar gönderilmediği takdirde aynı kanunun 356 ncı maddesi gereğince maaşınızdan veya sair mallarınızdan alınacağının ve ayrıca 347 nci madde gereğince cezai takibat yapılacağının bilinmesi rica olunur.

İCRA MÜDÜRÜ

NOT     :  Cevabınızda borçlunun mevcut ev adresleri ile maaşları

mahcuz ise sıramızın ne zaman geleceğinin bildirilmesini de rica ederiz.

   T.C.

 

DOSYA NO:  Esas

ALACAKLI 
BORÇLU 
BORÇ MİKTARI

Yukarıda kayıt edilen alacağın tahsili için borçlunun almakta olduğu maaş veya ücretinin borç bitinceye kadar 1/4’ünün haczine karar verilmiştir. Karar dairesince ve İcra  İflas kanununun 355 nci maddesi gereğince haczin icra edilip edilmediğinin ve borçlunun almakta olduğu maaş veya ücreti miktarının bir hafta içinde bildirilmesi ve borç bitinceye kadar tebligat mucibince haciz olunan miktarın kesilip hemen dairemize gönderilmesi,

Borçlunun maaş veya ücretinde veya memuriyetinde yahut başka bir yerden maaş almayı mucip tebeddül olduğu ve hizmetine nihayet verildiği takdirde derhal bildirilmesi.

Bu madde hükmüne riayet edilmediği veya kesilen paralar gönderilmediği takdirde aynı kanunun 356 ncı maddesi gereğince maaşınızdan veya sair mallarınızdan alınacağının ve ayrıca 347 nci madde gereğince cezai takibat yapılacağının bilinmesi rica olunur.

İCRA MÜDÜRÜ

NOT     :  Cevabınızda borçlunun mevcut ev adresleri ile maaşları

mahcuz ise sıramızın ne zaman geleceğinin bildirilmesini de rica ederiz.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat