KHK ile İhraç Edilen Memur Emekli İkramiyesi Alabilir mi?

LİSANS VE GARANTİ SÖZLEŞMESİ

1- Bu sözleşme, ….. Yazılım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından üretilen ….. Bilgisayar Paket Programı‘nın kullanım haklarını verir. Program ve ekindeki her türlü dokümanın telif hakları ….. Yazılım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ne ait olup, 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri yasası ile koruma altına alınmıştır.

2- ….. Bilgisayar Paket Programı’nın üçüncü şahıslara bedelli veya bedelsiz devri ….. Yazılım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin bilgisi dahilinde mümkündür.

3- ….. Yazılım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., aynı firmada kullanılmak üzere satın alınmak istenen ilk programdan sonraki programları %30 indirimli olarak temin etmeyi taahhüt eder.

Bu şekilde indirimli olarak alınan programlar ancak ilk programla birlikte ve ….. Yazılım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin bilgisi dahilinde el değiştirebilir. %30 indirimle alınan ilk programdan sonraki programlar kesinlikle başka kişi, kurum ve kuruluşlara ayrı ayrı satılamaz, kiralanamaz, devredilemez. Böyle bir durumun tespiti halinde ….. Yazılım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin yasal hakları saklıdır.

4- ….. Yazılım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., lisans sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren l yıl içerisinde ….. programında yapacağı yenileme ve güncellemelerden kullanıcılarını ücretsiz olarak yararlandıracaktır.

5- Bu sözleşme imzalandıktan sonraki 30 takvim günü içerisinde, kullanıcı hiçbir neden göstermeksizin programı iade edebilir. Bu durumda ….. Yazılım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., program bedelini tamamen iade etmeyi taahhüt eder.

6- Program, programcılık hatalarına karşı sınırsız ve ücretsiz olarak garantilidir.

7- Programla birlikte verilen kilit 3 yıl garantilidir. Fiziksel hasar ya da kullanım hatası nedeniyle kullanılamayan kilit iade edilmek şartıyla, ….. Yazılım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. bedeli karşılığında yeni bir kilit temin etmeyi taahhüt eder. Kilidin kaybolması, çalınması v.b. durumlarda kullanıcı hiçbir hak iddia edemez.

8- ….. Yazılım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., kullanıcı hatası, sistem arızası, virüs etkisi v.b. nedenlerle girilen bilgilerin hasar görmesinden veya yok olmasından sorumlu tutulamaz.

9- ….. Yazılım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., programın yanlış ya da yasalara aykırı olarak kullanılmasından doğacak maddi ve yasal sonuçlardan sorumlu tutulamaz.

10- Her ne şekilde olursa olsun ….. Yazılım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’den talep edilecek mali sorumluluk programa ödenen tutarı geçemez.

11- Kullanıcı bu sözleşmeye aykırı olarak hareket ederse ….. Yazılım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. sözleşmeyi tek yanlı olarak feshedebilecektir.

12- Bu sözleşme .. / .. / ….. tarihinde kullanıcı ve ….. Yazılım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından 2 nüsha halinde düzenlenmiş olup, bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda ….. mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

….. Yazılım                                                            Kullanıcı

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat