9. Ceza Dairesi         

2015/15958 E.  ,  

2015/7361 K.
“İçtihat Metni”


Tebliğname No : 10 – 2015/158331
Mahkemesi : Ünye Ağır Ceza
Tarihi : 24.03.2015
Numarası : 2014/380 – 2015/102
Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, parada sahtecilik
Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Sanık S. K. hakkında parada sahtecilik suçundan zamanaşımı süresince dava açılıp hüküm kurulması mümkün görülmüştür.
Hükmedilen cezanın süresi itibariyle koşulları oluşmadığından sanık S.. K.. müdafiinin duruşmalı inceleme talebinin CMUK’nın 318. maddesi gereğince REDDİNE,
1- Sanık S.. K.. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan, sanık F.. S.. hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından kurulan hükümlere ilişkin yapılan temyizde;
Sanık F.. S.. müdafiinin temyizinin kapsamına göre vekalet ücreti ile sınırlı olarak yapılan incelemede;
Sanık A.. K.. hakkında TCK’nın 53. maddesi ile düzenlenen hak yoksunluğu kazanılmış hak teşkil etmeyip, güvenlik tedbiri niteliğinde olduğundan hürriyeti bağlayıcı cezanın kanuni sonucu olarak her zaman uygulanması mümkün görülmüştür.
Yapılan yargılama sonunda aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda tartışılıp sanıkların suçlarının sübutu kabul, olay niteliğine ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin edilmiş, cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, sanık F.. S.. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan açılan davanın beraat ile sonuçlanmayıp reddine karar verildiği, bu nedenle sanık lehine vekalet ücretine hükmedilmemesinde bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşılıp incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde eleştiri nedeni dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan sanıklar müdafilerinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin ONANMASINA,
2- Sanık A.. K.. hakkında parada sahtecilik suçundan kurulan hükme ilişkin yapılan temyize gelince;
CMK’nın 172. maddesi gereğince Cumhuriyet savcısı kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdikten sonra yeni delil meydana çıkmadıkça ya da kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın etkin soruşturma yapılmadan verildiğinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmesi üzerine, kararın kesinleşmesinden itibaren üç ay içinde talep edilmedikçe aynı fiilden dolayı soruşturma açılamaz. Aksi takdirde belirtilen hususlar gerçekleşmeden kovuşturmaya yer olmadığına dair karardan sonra yeniden dosya ele alınarak kamu davası açılması halinde usulüne uygun açılmış bir kamu davasının bulunduğundan söz edilemeyecektir.
Somut olayda; Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2014/4331 numaralı soruşturması kapsamında 15.12.2014 tarihinde sanık A.. K.. hakkında parada sahtecilik suçundan yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği, sanık S.. K.. hakkında ise aynı suç nedeniyle soruşturma yapılıp iddianame düzenlenmesi için dosyanın 16.12.2014 tarih 2014/62 numaralı fezleke ile Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği, ancak Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından S.. K.. hakkında bu suçtan herhangi bir işlem yapılmayıp hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar bulunan A.. K.. hakkında parada sahtecilik suçundan 19.12.2014 havale tarihli 2014/2016 esas, 2014/176 sayılı iddianamenin tanzim edildiği, ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar üzerine 16.12.2014 tarihli fezleke sonrasında düzenlenen iddianame ile usulüne uygun açılmış bir kamu davasının bulunmadığı gözetilmeden yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması,
Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 01.12.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat