KHK ile İhraç Edilen Memur Emekli İkramiyesi Alabilir mi?

KORUMA KARARININ UZATILMASI TALEBİ DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Koruma Kararının Uzatılması Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. ……….(…). Asliye Hukuk Mahkemesinin …/…/… tarih ve E. ……/…, K. ……/… sayılı kararı ile …. ve …..’dan olma ….. hakkında verilen koruma kararının verilmiştir.
  2. Adı geçen kişinin koruma kararı süresi sona ermiştir. Fakat kendisi halen orta öğrenime devam etmektedir. Bundan dolayı koruma kararının 20 yaşına kadar uzatılmasını talep etek zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Nüfus aile kayıt tablosu, tanık, yemin vs her tür yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  2828 sayılı Kanun 24/a-1 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca arz edilen nedenlerle davamızın kabulü ile ………(..). Asliye Hukuk Mahkemesinin …/…/… tarih ve E. …/…, K. …../… sayılı kararı ile … ve ….’dan olma …. hakkında verilen koruma kararının 20 yaşına kadar uzatılmasına karar verilmesini vekâleten arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili
Av.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat