ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİ-TAŞINMAZIN AOÇ SINIRLARI İÇİNDE KALIP KALMADIĞININ TESPİTİ

KORUMA KARARI VE TEDBİR NAFAKASI TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO          :……………/…………… E.
DAVALI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVACI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   : 6284 sayılı Kanuna göre koruma kararı ve tedbir nafakası talebimizdir.
DAVA DEĞERİ                   :…………….. TL
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilimiz, davalı ile …/…/…… tarihinde ……………..’da evlenmiştir. Bu evlilikten henüz çocukları bulunmamaktadır. Davalı eş, ……… yaparak ailenin geçimini temin etmektedir. Ekonomik sıkıntılar ve alkol kullanma alışkanlığı nedeni ile sık sık tartıştığı eşi, müvekkilimize son zamanlarda şiddet uygulamaya başlamıştır.
  2. Müvekkil eş, şiddet uygulayan eşinin cezalandırılması için …………………….. Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştur. Ayrıca 6284 Sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde koruma kararı verilmesi, bu karar çerçevesinde gerekli tedbirlerin alınması ve koruma kararı süresince geçerli olmak üzere aylık …….. TL tedbir nafakasına karar verilmesi için eldeki davayı açmak zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Nüfus kaydı, ………….. C. Savcılığının …………./…………. Hazırlık Nolu Dosyası, tanık ve sair her türlü delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  6284 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda açıklanan ve re’sen dikkate alınacak diğer nedenlerle yargılama yapılarak koruma kararı verilmesi ve bu çerçevede gerekli olan tedbirlerin alınmasına, koruma kararı süresince aylık …… Türk Lirası tedbir nafakasının davalı taraftan alınarak müvekkile ödenmesine karar verilmesini bilvekale saygıyla talep ederim.

Davacı Vekili

Av. ………… …………………..

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat