KHK ile İhraç Edilen Memur Emekli İkramiyesi Alabilir mi?

KOOPERATİF ÜYELİĞİNDEN İHRAÇ – PARASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ

İ  H  T  A  R  N  A  M  E

 

                                                                                                                           …/…/….

İHBAR EDEN                 :

           

VEKİLLERİ                    :       

 

KARŞI TARAF               :       

KONU                           : Ekteki  yönetim  kurulu    kararı    gereğince üyelikten ihraç edildiğinizin   bildirilmesidir.

AÇIKLAMALAR             :

1- Kooperatifimiz üyesi olarak bulunmakta iken, parasal yükümlülüklerinizi yerine getirmemeniz nedeni ile size ………….. Noterliğinin ……. yevmiye nolu ihtarı, ../../…. tarihinde tebliğ edilmiştir. Bu ihtar gereğinin size tanınan …. günlük süre içinde yerine getirilmemesi üzerine, aynı noterliğin ….. yevmiye nolu ihtarı ../../…. tarihinde size tebliğ edilerek parasal yükümlülüklerinizin …. gün içinde ödenmesi istenmiştir.

2- Size tanınan süre içinde borcunuzun tümünü ödememeniz nedeni ile ekte örneği verilen ../../…. tarih ve …. sayılı yönetim  kurulu kararı gereğince üyelikten ihraç edildiniz.

3- Bu karara karşı ana sözleşmenin …. maddesi gereği …. aylık süre içinde itiraz hakkınız bulunmaktadır. Ayrıca, ana sözleşmenin …. maddesi gereğince, ortaklıktan çıkarılma kararı verilen kişilerin, ortaklık hak ve yükümlülüklerinin çıkarma kararı kesinleşinceye kadar devam edeceğini ihtaren bildiririz.

EKİ    : Yönetim Kurulunun ../../…. tarih ve …. sayılı karar örneği.

SAYIN  NOTER             :

Üç nüshadan ibaret olan bu ihtarnamenin bir örneğinin acele olarak muhataba tebliği ile bir örneğinin dairenizde saklanmasını ve tebliğ şerhini havi bir örneğinin tarafımıza iadesini talep ederim.

İHTAR EDEN VEKİLİ                                                                         

 

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat