Yaralama Suçu

KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL VE HIRSIZLIK SUÇLARI

SANIĞIN AĞABEYİ İLE BİRLİKTE ÇALDIĞI KOMBİLERİ SANIĞA SATIP PARASINI BİRLİKTE ALDIKLARI

HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY
17.Ceza Dairesi
Esas: 2015 / 21816
Karar: 2015 / 4028
Karar Tarihi: 16.06.2015

Bozmayı gerektirmiş, sanık Ş.Y ve müdafiinin temyiz nedenleri ve tebliğnamedeki düşünce bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK’un 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hükümden TCK’nın 43. maddesi ile yapılan uygulama bölümünün çıkarılarak, uygulamanın 142/2-h maddesi ile 5 yıl, 62. maddesi ile 4 yıl 2 ay hapis cezası olarak belirlenmesi, suretiyle, diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA,

3-Sanık Ş.Y hakkında konut dokunulmazlığını ihlal suçundan kurulan ve sanık E.Y hakkında hırsızlık ve sanık E.Ç hakkında suç eşyasını satın alma suçundan verilen beraat hükümlerine yönelik yapılan temyiz incelemesinde;

1-İnşaatı yeni bitmiş teslime hazır konumdaki ancak içeride henüz kimsenin yaşamadığı dairelerden gerçekleşen hırsızlık eyleminde, suça konu yer konut sayılamayacağından, eylemin 5237 sayılı TCK’nın 116/1. maddesine uyan konut dokunulmazlığını ihlal suçunu oluşturmayacağı gözetilmeden, sanık Ş.’nün konut dokunulmazlığını bozmak suçundan
beraati yerine yazılı şekilde hükümlülüğüne karar verilmesi,

2- Sanık E.Y’ın ağabeyi Ş.’nün hırsızlık eylemine katılmadığını fakat suça konu kombileri birlikte sattıklarını ifade ettiği, 22.01.2015 tarihli yakalama tutanağı içeriğine göre sanıkların aynı gün gerçekleştirdikleri başka bir hırsızlık suçuna ilişkin olay yerinden elde edilen parmak izi neticesinde kimliklerinin belirlendiği, sanık E.’nin ağabeyi Ş. ile birlikte çaldığı kombileri sanık E*.’a satıp parasını birlikte aldıklarının anlaşılması karşısında, çalınan kombilerin 2 adet olduğu da gözetildiğinde sanık E.’nin üzerine atılı hırsızlık suçundan mahkumiyeti yerine beraatine hükmedilmesi,

3- Sanık E*.’ın suça konu kombileri sanıklar Ş. ve E.’den 200 TL’ye aldığını ve çalıntı olduğunu bilmediğini ifade ettiği ancak, henüz hiç kullanılmamış, faturadaki değeri itibariyle 2400 TL tutarındaki kombileri, değerinin çok altında bir fiyata kendisine ait hurdacı dükkanında satın alan sanık E*’ın kombilerin çalıntı olabileceğini bilebilecek durumda olduğu dikkate alınmadan, “çalıntı olduğunu bilmediğini” belirttiği ifadesine üstünlük tanınarak, suç eşyasını satın almak suçundan mahkumiyeti yerine beraatine hükmedilmesi,

4- Kabul ve uygulamaya göre de;

Sanık Ş.’ye yükletilen 9 TL yargılama giderinin 6183 sayılı Kanunun 106. maddesinde belirlenen 20.00 TL’den az olması nedeniyle 6352 sayılı Kanunun 100. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK’nın 324/4. maddesi gereğince Hazineye yükletilmesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, Cumhuriyet Savcısı, Ş.Y ve müdafii ile sanık E.Y müdafiinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, 16.06.2015 tarihinde oybirliği ile, karar verildi. (¤¤)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat