Memurlarda Atama İptali Davası Nedir?

Konkordato Talebi Nasıl Yapılır?

Konkordato Talebi Nasıl Yapılır?  

          Konkordato, ödemelerde zorluk yaşayan ve finansal açıdan sıkıntı çeken şirketlerin iflas etmesine mani olmak için kanunlar ile getirilen kurumdur. Konkordato son zamanlarda sıklıkla başvurulan bir kurumdur. Konkordato talebi yapılarak, alacaklı ve borçlu şirketlerin yararına bir ödeme planlanması yapılır. Konkordato kurumuna her şirket başvuramaz. Talep oluşturulabilmesi için ödeme zorluğu çeken şirketin iyi niyet içinde olması gerekir. Alacaklılarına zarar verecek şekilde hareket eden şirketler başvuramaz. Konkordato, iyi niyet içindeki şirketleri iflas etmekten kurtarır ve alacaklıların mağduriyetinin önüne geçilir. Konkordato kurumu ticari yaşamın kararlı bir şekilde devam edebilmesini sağlar. Konkordato sürecinde alacaklı ve borçlu taraf, deneyimli bir hukuk bürosundan destek almalıdır.

 Konkordato Talebi Nasıl Yapılır?

            Konkordato talebi, başvuru yapma hakkı olan kişilerce mahkemeye iletilir. İflasa tabi olan borçlu taraf, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesi’nden talep ederken; iflasa tabi olmayan borçlu taraf yerleşim yerinde yer alan Asliye Ticaret Mahkemesi’nden konkordato talep eder. Mahkeme yapacağı inceleme sonucunda, konkordato talebini değerlendirir. Talebi ya kabul eder ya da reddeder. Talebin kabul edilmesi durumunda süreç başlar. Konkordato talebi doğru bir biçimde yapılırsa süreç hızlı ilerler. Konkordato konusunda bilgili ve tecrübeli bir avukatla çalışmak da sürecin eksiksiz ilerlemesini sağlayacaktır.

 Konkordato Talebinde Gerekli Belgeler

            Mahkemeye konkordato talebi yapılırken bazı belgeler sunulmalıdır. Konkordato talebinde gereken belgeler, İcra İflas Kanunu ilgili maddesinde belirtilmiştir. Bu belgeler aşağıda maddeler halinde yer almaktadır.

 1-Konkordato ön projesi: Borçların ödenmesiyle ilgili zamanı, miktarı, ödeme şeklini ve alacaklının alacağı miktardan vazgeçme oranını gösteren, borcun ödenmesi için gereken kaynağın nasıl sağlanacağını ifade eden projedir.

 2-Borçlunun mal varlığını gösteren belgeler: Son bilanço, gelir tablosu, gider tablosu, borç ve alacakların yer aldığı belgeler ve mal varlığını gösteren bütün belgeler bu kısımda yer alır.

 3-Alacaklılar ile ilgili liste: Alacaklıları, alacakların miktarını ve alacaklıların hangi imtiyazları bulunduğunu gösteren listedir.

 4- Mal varlığı ile proje teklifinin karşılaştırıldığı tablo: Mahkemeye sunulacak konkordato ön projesinde yer alan teklifte, alacaklılara yapılacak öngörülen ödeme tutarı ile borçlu tarafın iflası durumunda alacaklının alacağı öngörülen tutarı karşılaştıran tablodur.

 5-Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan finansal analiz raporları: Konkordato ön projesinin gerçekleşmesinin mümkün olduğunu gösteren raporlardır.