Konkordato Mühleti Verilmesi Dilekçesi


İCRA TETKİK MERCİİ  HAKİMLİĞİ’NE
                                                                                                                   
     
KONKORDATO MÜHLETİ
İSTEYEN                                :
 
VEKİLİ                                   :
 

  1. KONUSU :Konkordato mühleti verilmesi talebidir.

 
 
OLAYLAR                        :
1-(Müvekkilin hangi tarihten beri ne iş yaptığı)
2-(niye ödeme zorluğu içine düştüğü)
3-Müvekkilim bütün iyi niyetine ve dürüstlüğüne rağmen borçlarını zamanında ve tam olarak ödeyemez duruma düşmüştür.
4-Müvekkilimin konkordato önerisi şöyledir;………….
 
5-Ekli olarak sunduğumuz defter kayıtlarından da anlaşılacağı üzere müvekkilin bütün defter ve işlemleri usul ve yasaya uygundur.
 
 
 
HUKUKİ SEBEBLER  :İ.İ.K.,H.U.M.K.,ve sair ilgili mevzuat.
 
DELİLLER                  :Muhasebe kayıtları,…….. ve her türlü kanuni delil.
 
 
SONUÇ VE İSTEM     :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile; Konkordato mühleti verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim
 
vekili
Av.
 
EKİ      .
Onanmış vekaletname sureti.
Konkordato Projesi
Alacak borç listesi
Defterlerin durumu
Bilanço(aktif ve pasif durumu)

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat