Konkordato Mühleti Verilmesi Dilekçesi

İCRA TETKİK MERCİİ  HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                                                   

     

KONKORDATO MÜHLETİ

İSTEYEN                                :

 

VEKİLİ                                   :

 

  1. KONUSU :Konkordato mühleti verilmesi talebidir.

 

 

OLAYLAR                        :

1-(Müvekkilin hangi tarihten beri ne iş yaptığı)

2-(niye ödeme zorluğu içine düştüğü)

3-Müvekkilim bütün iyi niyetine ve dürüstlüğüne rağmen borçlarını zamanında ve tam olarak ödeyemez duruma düşmüştür.

4-Müvekkilimin konkordato önerisi şöyledir;………….

 

5-Ekli olarak sunduğumuz defter kayıtlarından da anlaşılacağı üzere müvekkilin bütün defter ve işlemleri usul ve yasaya uygundur.

 

 

 

HUKUKİ SEBEBLER  :İ.İ.K.,H.U.M.K.,ve sair ilgili mevzuat.

 

DELİLLER                  :Muhasebe kayıtları,…….. ve her türlü kanuni delil.

 

 

SONUÇ VE İSTEM     :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile; Konkordato mühleti verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim

 

vekili

Av.

 

EKİ      .

Onanmış vekaletname sureti.

Konkordato Projesi

Alacak borç listesi

Defterlerin durumu

Bilanço(aktif ve pasif durumu)

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...