Konkordato Mühleti Kararına İtiraz Dilekçesi


İCRA TETKİK MERCİİ  HAKİMLİĞİ’NE
                                                                                                                   
     
KONKORDATO MÜHLETİNE
İTİRAZ EDEN (ALACAKLI)   :
 
VEKİLİ                                   :
 
KARŞI TARAF                        :
 

  1. KONUSU :Konkordato mühleti verilmesi kararına itiraz.

 
 
OLAYLAR                        :
1-(ne sebeple alacaklı olduğu)
2-(konkordato mühleti verildiğini nasıl öğrendiği)
3-(niye mühlet verilmesine itiraz ettiği )
4-Açıklanan nedenlerle verilen konkordato mühleti kararına itiraz etme zarureti hasıl olmuştur.
 
 
 
HUKUKİ SEBEBLER  :İ.İ.K.,H.U.M.K.,ve sair ilgili mevzuat.
 
DELİLLER                  :Konkordato dosyası,tanık,bilirkişi incelemesi,…….. ve her türlü kanuni delil.
 
 
SONUÇ VE İSTEM     :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile; Borçlu hakkında verilen Konkordato mühleti kararının kaldırılmasını vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim
 
vekili
Av.
 
EKİ      .
Onanmış vekaletname sureti.
Tebliğ zarfı ve pulu

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat