Kolaylaştırıcı Avukat Raporu

TARAF:
TC KİMLİK NO:
ADRES:
VEKİLİ:
BAROSU- SİCİLİ:
ADRES:
TARAF:
TC KİMLİK NO:
ADRES:
VEKİLİ:
BAROSU- SİCİLİ:
ADRES:
KOLAYLAŞTIRICI AVUKAT GÖRÜŞMELERE KAÇ SAAT KATILDI:
Yukarıda belirtilen taraflar ile uzlaşma sağlama süreci yürütülmüş olup süreç sonunda taraflar anlaşmışlardır/ anlaşamamışlardır.
Tarafıma 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35/A maddesi, Türkiye Barolar Birliği Uzlaşma Sağlama Yönetmeliği ve Türkiye Barolar Birliği Uzlaşma Sağlama Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Yönerge hükümleri uyarınca işbu rapora ekli serbest meslek makbuzunda yer alan miktar olan ……..-TL. Türkiye Barolar Birliği’nce belirlenmiş olan uzlaşma sağlama ücretimin banka hesabıma yatırılmasını talep ederim.
Saygılarımla.
Ek 1- Serbest meslek makbuzu
Taraf Vekili Avukat Adı- Soyadı imza
Taraf Vekili Avukat Adı- Soyadı imza
KOLAYLAŞTIRICI AVUKAT ADI- SOYADI:
BARO-BİRLİK SİCİLİ:
…..Barosu …….., ……..nolu Birlik sicili imza

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat