Kişisel verilerin korunması kanununa Veri İşleyen Kavramı

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Kişisel verilerin korunması kanununa Veri İşleyen Kavramı

Veri işleyen, veri sorumlusu adına kişisel verileri kendisine verilen talimatlar çerçevesinde işleyen gerçek veya tüzel kişiler­dir.

Veri işleyenin faaliyetleri veri işlemenin daha çok teknik kı­sımları ile sınırlıdır. Burada önemli olan, veri işleyenin bu kap­samdaki kişisel veri işleme faaliyetlerini veri sorumlusundan aldığı talimatlar doğrultusunda gerçekleştirmesidir.

Örneğin, veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına faaliyet gösteren, dışarıdan hizmet alınması suretiyle çağrı merkezi hizmeti veren bir şirket bu faaliyet kap- ..ıınında veri işleyen olarak kabul edilecektir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat