Kaza Tespit Tutanağı İle Bilirkişi Raporu Arasında Çelişki Olması

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Göre İdari Para Cezaları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun öngör­düğü idari para cezalarının “katlanabilir” seviyenin üzerinde olduğunu kabul etmek gerekir.

İdari para cezalarının alt ve üst aralıkları, birçok işyeri ya da kuruluş için yıkıcı düzeyde olabilir. Kanunda öngörülen idari para cezaları şu şekildedir:

  • Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 5.000 Türk lirasından 100.000 Türk lirasına kadar
  • Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyen­ler hakkında 15.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar
  • Kurul tarafından verilen kararlan yerine getimıeyenler hak­kında 25.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar
  • Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar

Bu cezaların yanında, eğer cezaya maruz kalan bir kamu kurumu ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu ol­muşsa, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun yapacağı bildirim üzerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan memur­lar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görev yapanlar hakkında disiplin hüküm­lerine göre işlem yapılır ve sonucu Kurula bildirilir.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat