Kişiler Hukukunda Süreler

Anayasa Mahkemesi görevleri nelerdir?

Kişiler Hukukunda Süreler

MADDE
KONU
SÜRE
27
Adın değiştirilmesinden zarar gören kimsenin adın değiştirilmesi kararına karşı dava açma süresiadın değiştirildiğinin öğrenildiği tarihten itibaren BİR YIL
33
Gaiplik kararı istenebilmesi için gereken süreölüm tehlikesinin üzerinden en az BİR YIL
son haber tarihinin üzerinden en az BEŞ YIL
Gaipliğine karar verilecek kişi hakkında bilgisi bulunan kimselerin bilgi vermeleri için belirlenecek süreilk ilanın yapıldığı günden başlayarak en az ALTI AY
60
Kuruluş bildirimi ve belgelerin doğruluğu ile dernek tüzüğünün en büyük mülki amir tarafından ve dosya üzerinden inceleneceği süreALTMIŞ GÜN
Kuruluş bildiriminde, tüzükte ve kurucuların hukuki durumlarında kanuna aykırılık veya noksanlık tespit edildiği takdirde bunların giderilmesi veya tamamlanmasının kuruculardan isteneceği süreDERHAL
Kuruluş bildiriminde, tüzükte ve kurucuların hukuki durumlarında tespit edilen kanuna aykırılık ve/veya noksanlıkların giderilmesi gereken süreistemin tebliğinden başlayarak OTUZ GÜN
62
İlk genel kurul toplantısının yapılmak ve zorunlu organların oluşturulmak zorunda olduğu süreKuruluş bildiriminde, tüzükte ve belgelerde kanuna aykırılık veya noksanlık bulunmadığının ya da varolanların giderildiğinin derneğe bildirildiği tarihten başlayarak ALTI AY
64
Üyelik başvurusunun dernek yönetim kurulunca karara bağlanması gereken sürebaşvuru tarihinden itibaren en çok OTUZ GÜN
74
Olağan genel kurul toplantılarının yapılmasının zorunlu olduğu süreen geç ÜÇ YILDA BİR
77
Genel kurulun yönetim kurulunca toplantıya çağrılma süresitoplantı tarihinden en az ONBEŞ GÜN ÖNCE
83
Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan üyelerin kararın iptalini isteyebileceği sürekarar tarihinden başlayarak BİR AY
83
Toplantıda hazır bulunmayan üyelerin genel kurul kararlarının iptalini isteyebilecekleri sürekararı öğrenmesinden başlayarak BİR AY
her halde karar tarihinden itibaren ÜÇ AY
84
Yönetim kurulu üye sayısının üye tamsayısının yarısının altına düşmesi halinde genel kurulun toplantıya çağrılması gereken süreBİR AY
103
Vakfın kuruluşuna ilişkin mahkeme kararlarının temyiz süresitebliğ tarihinden itibaren BİR AY
115
İçişleri Bakanlığının vakfı geçici olarak faaliyetten alıkoyması halinde mahkemeye başvurması gereken süreDERHAL
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat