Kiralanan Nasıl Tahliye Edilir?

Kiralanan Nasıl Tahliye Edilir?

İcra mahkemesi, kiracının itirazlarını yerinde bulmazsa, itirazı kal­dırıp, tahliyeye karar verir. Bu karar, İİK md 363/3 gereği temyiz edilebi­lirse de, temyiz icrayı durdurmaz. Yani kiralayan hem tahliye, hem de haciz isteyebilir. İcra mahkemesinin, kararının infazı için, kararın kesin­leşmesini beklemeye gerek olmadığı gibi, tahliye kararının kiracıya tebli­ği de gerekli değildir.

Tahliye kararının temyiz edilmesi, sadece hacizli malların satışını durdurur.Ancak 269/c maddesinin 36. maddeye atfı dolayısıyla kiracı, teminat karşılığında (3 aylık kira bedeli) icranın temyiz incelemesinden sonraya bırakılmasını sağlayabilir .Tahliye kararının icra edilebilmesi için, kararın kiracıya tefhim veya tebliğinden itibaren, on gün geçmesi gerekir(269c/3).Bu süre geçtikten sonra kiracı, gayrımenkulden kendisine bir daha tahliye emri tebliğ edilmeden zorla çıkarılır.

Yargıtay 6. HD. bir kararında; Kira alacaklarının tahsili için, tahli­ye istemli yapılan icra takibi üzerine, borçluya ihtarlı ödeme emri tebliğ edildiğini, borçlunun, yasal süre içinde itiraz ederek takibi durdurduğunu, alacaklının bu durumda, itirazın kaldırılması ile birlikte tahliye isteminde bulunması gerekirken, sadece tahliye isteminde bulunduğunu, yerel mah­kemece talebin reddi gerekirken, tahliyeye karar verilmesinin hatalı ol­duğunu bildirmiştir. Mahkemece, itirazın kaldırılmasına karar verilmeden, tahliyeye ka­rar verilemeyecektir. Bu bakımdan tahliye davasından ayrı olarak açılan, itirazın kaldırılması davasının sonucunun beklenilmesi gerekir.

İcra İflas Kanununun 269’uncu maddesine göre, borçlunun itirazı kaldırılıp taşınmazın boşaltılmasına karar verildikten sonra, borçluya ayrıca boşaltma emri tebliğ edilmeksizin icra memurunca boşaltma işle­mine başlanması gerekir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat