Kiraladığım Evi Boyatıp Tekrar Geri Vermem Gerekir mi?

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun “Kiralananın geri verilmesi” başlıklı 334. maddesi uyarınca kiracı, kiralananı ne durumda teslim almışsa, kira sözleşmesinin bitiminde o durumda geri vermekle yükümlüdür. Ancak, kiracı sözleşmeye uygun kullanma dolayısıyla kiralananda meydana gelen eskimelerden ve bozulmalardan sorumlu değildir.

Madde metni, çoğu zaman yanlış yorumlanmakta, kiracının, boyalı olarak teslim aldığı evi, boyalı bir şekilde teslim etme yükümlülüğünde olduğu şeklinde anlaşılmaktadır. Olağan kullanmadan kaynaklanan yıpranma ve eskimeler kaçınılmazdır. Dolayısı ile kiralananın kullanımdan kaynaklı boya eskimesi de oldukça doğal bir durumdur.Hor kullanma söz konusu olmadığı müddetçe, genel kanının aksine kiracının, mecuru, yeniden boyatıp teslim etmek gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Maddenin 2. fıkrasında, kiracının, sözleşmenin sona ermesi halinde, sözleşmeye aykırı kullanmadan doğacak zararları giderme dışında, başkaca bir tazminat ödeyeceğini önceden taahhüt etmesine ilişkin anlaşmalar geçersizdir. hükmü yeralmaktadır. Buradan anlaşılması gereken, bunun aksini öngören sözleşme maddelerinin geçersiz olacağıdır. Dolayısı ile, örneğin “boyalı teslim edildi-boyalı teslim alınacaktır” ya da “Boya bedeli depozitodan düşülecektir” şeklindeki sözleşme hükümleri TBK 334.maddesinin 2.fıkrası kapsamında geçersiz kalmıştır.

Kiralananın (sözleşmeye aykırı) hor kullanımında ise durum farklılık arzedecekttir. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 335. maddesinde ise, kiralananın gözden geçirilmesi ve kiracıya bildirme başlıklı olup,”.. kiraya veren, geri verme sırasında kiralananın durumunu gözden geçirmek ve kiracının sorumlu olduğu eksiklikleri ve ayıpları ona hemen yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu bildirim yapılmazsa, kiracı her türlü sorumluluktan kurtulur. Ancak, teslim alma sırasında olağan incelemeyle belirlenemeyecek olan eksikliklerin ve ayıpların varlığı hâlinde, kiracının sorumluluğu devam eder. Kiraya veren, bu tür eksiklikleri ve ayıpları belirlediğinde, kiracıya hemen yazılı olarak bildirmek zorundadır.” hükmü yer almaktadır.

Madde metninde de görüleceği üzere, yazılı bildirim için somut bir süre öngörülmüş değildir. Bu süre, kiralananın ve hor kullanmanın niteliğine ve büyüklüğüne göre takdir edilecektir.

TBK- 6098-MADDE 334

G. Kiralananın geri verilmesi

I. Genel olarak
Kiracı kiralananı ne durumda teslim almışsa, kira sözleşmesinin bitiminde o durumda geri vermekle yükümlüdür. Ancak, kiracı sözleşmeye uygun kullanma dolayısıyla kiralananda meydana gelen eskimelerden ve bozulmalardan sorumlu değildir.

Kiracının, sözleşmenin sona ermesi hâlinde, sözleşmeye aykırı kullanmadan doğacak zararları giderme dışında, başkaca bir tazminat ödeyeceğini önceden taahhüt etmesine ilişkin anlaşmalar geçersizdir.

TBK-6098-MADDE 335

II. Kiralananın gözden geçirilmesi ve kiracıya bildirme

Kiraya veren, geri verme sırasında kiralananın durumunu gözden geçirmek ve kiracının sorumlu olduğu eksiklikleri ve ayıpları ona hemen yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu bildirim yapılmazsa, kiracı her türlü sorumluluktan kurtulur. Ancak, teslim alma sırasında olağan incelemeyle belirlenemeyecek olan eksikliklerin ve ayıpların varlığı hâlinde, kiracının sorumluluğu devam eder. Kiraya veren, bu tür eksiklikleri ve ayıpları belirlediğinde, kiracıya hemen yazılı olarak bildirmek zorundadır.

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat