Kira Süresinin Bitmesi Nedeniyle İlamsız Tahliye Nasıl Yapılır?

Ecrimisil tazminatı nedir? Miktarı nasıl tespit edilir?

Kira Süresinin Bitmesi Nedeniyle İlamsız Tahliye Nasıl Yapılır?

İİK.272-275.maddeleri arasında, sözleşmedeki sürenin bitmesinin bir ilamsız tahliye sebebi olarak kabul edildiğini görüyoruz. Bu tahliye sebebi yalnız, yazılı kira sözleşmesi ile kiralanan gayrimenkullerde uygulanır.BK’ nun 263 maddesinde de, sürenin bitmesi fesih sebebi olarak öngörülmüştür. Buna karşılık, 6570 sayılı GKHK sürenin bitmesini tahli­ye sebebi olarak saymamıştır.

Taşınır malların tahliyesi için, m.272’ye göre de ilamsız tahliye ta­kibi yapılamaz.Mesela, kiralanan bir büfe, taşınır mal hükmünde oldu­ğundan, m.272-275 hükümlerine göre ilamsız icra yolu ile tahliye ettiri-lemez.409

Buradaki ilamsız tahliye, süreli kira sözleşmeleri içindir.Kira sözleşmesi süresiz ise veya (6570 sayılı Kira Kanununa tabi olmadığı için) BK’nun 263.maddesi gereğince, süresiz olarak yenilenmişse yine kirala­yan m.272-275 hükümlerine göre, ilamsız tahliye takibi yapamayacaktır.

Yazılı kira sözleşmesi süresinin bitiminden itibaren, bir ay içerisin­de, kiralayan ilamsız tahliye takibi yapılabilir(272, 1).

Yazılı hasılat kirası sözleşmesinin (BK m.270 vd) süresinin bitmesi nedeniyle de, ilamsız tahliye takibi yapılabilecektir.

Kira süresinin bitmesi nedeniyle, ilamsız tahliye takibini, kiralanan taşınmazın 6570 sayılı Kira Kanununa tabi olup olmadığına göre, ikiye ayırarak incelemek gereklidir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat