Kira Bedelinin Uyarlanması Dava Dilekçesi


HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE
DAVACI                          :
 
VEKİLİ                           :
 
DAVALI                          :
 
DAVA KONUSU              :Kira bedelinin değişen ekonomik koşullar ve enflasyona göre yeniden uyarlanarak ………..TL. den …………TL. ye çıkartılması talebidir.
(Yıllık Kira Bedeli.                             TL.)
 
OLAYLAR                       :
1-Davalı ekte sunulan………. tarihli kira sözleşmesi ile …………….               adresindeki taşınmazda kiracı olarak oturmaktadır. Kiralanan davalıya ……yıl için …….TL. den kiraya verilmiştir. Kira sözleşmesi uzun süreli olup ,aradan …….yıl geçmiştir.
2-Aradan geçen süre içerisinde paranın alım gücü yüksek enflasyon nedeniyle azaldı .Davalının ödediği Kira parası emsallerine göre çok azdır. Düşük kalan kira parası müvekkilim açısından tahammül edilemez bir hale gelmiştir. Müvekkilim ile davalı arasındaki yapılan görüşmelerden herhangi bir olumlu sonuç alınamamıştır.
3-Günümüz ekonomik koşulları ve paranın alım gücündeki değişiklikler nedeni ile işbu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.
 
HUKUKİ SEBEBLER :H.U.M.K.,6570.S.K. ve sair ilgili mevzuat.
 
DELİLLER                  :Kira sözleşmesi,bilirkişi incelemesi D.İ.E. verileri ve her türlü kanuni delil.
 
 
SONUÇ VE İSTEM    :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerden dolayı talebimizin kabulü ile ………….. Tl. olan kira bedelinin  …………TL. ye uyarlanmasını ,yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
 
Davacı vekili
Av.
 
EKİ      .
1-Kira Sözleşmesi
2-Tebliğ zarfı ve pulu
3-Onanmış vekaletname sureti

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat