Kira Bedelinin Tespiti Dava Dilekçesi

0
1835

Kira Bedelinin Tespiti Dava Dilekçesi

SULH HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE
DAVACI                          :
 
VEKİLİ                           :
 
DAVALI                          :
 
DAVA KONUSU              :Kira bedelinin ………..TL. den …………TL. ye çıkartılması talebidir.
(Yıllık Kira Bedeli.                             TL.)
 
OLAYLAR                       :
1-Davalı ekte sunulan………. tarihli kira sözleşmesi ile …………….               adresindeki taşınmazda kiracı olarak oturmaktadır.
2-Davalının ödediği Kira parası emsallerine göre çok azdır. Davalıya  ………….TL. olan kira parasını yeni kira dönemi olan …………. tarihinden itibaren …………… TL. ye çıkarması ,çıkarmadığı takdirde aleyhinde kira bedelinin tespiti davası açacağımız hususunda ekte sunulan…………Noterliği ……….tarih ………yevmiye nolu ihtarname keşide edilmiştir.
3-İhtarname davalıya ……….tarihinde tebliğ edilmesine rağmen hiçbir sonuç alınamadığından Günümüz ekonomik koşulları ve paranın alım gücündeki değişiklikler nedeni ile işbu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.
 
HUKUKİ SEBEBLER :H.U.M.K.,6570.S.K. ve sair ilgili mevzuat.
 
DELİLLER                  :Kira sözleşmesi,İhtarname bilirkişi incelemesi ve her türlü kanuni delil.
 
 
SONUÇ VE İSTEM    :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerden dolayı talebimizin kabulü ile ………….. Tl. olan kira bedelinin yeni kira döneminin başlangıcı tarihi olan …………tarihinden itibaren …………..TL. olarak tespitine ,yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
 
Davacı vekili
Av.
 
EKİ      .
1-Kira Sözleşmesi
2-İhtarname
3-Tebliğ zarfı ve pulu
4-Onanmış vekaletname sureti

Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınan makaleler kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...