Kayıp Çek Ödeme Yasağı Dava Dilekçesi

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Kayıp Çek Ödeme Yasağı Dava Dilekçesi

………………………….. … ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

DAVACI :
VEKİLİ :

KONU : Kayıp çeklere ödeme yasağı konulması talebidir.
AÇIKLAMALAR :
1-) Müvekkilimiz ……. bankasının ……. şubesinden ……. nolu hesabı ile sahibi olduğu çek koçanını kaybetmiştir.
2-) Kaybolan çek koçanında hiç kullanılmamış 5 adet çek yaprağı bulunmaktadır. İşbu çek yapraklarına ait seri numaraları …., …, …, şeklindedir.
3-) Bu çek sayfalarının kötüniyetli üçüncü şahısların eline geçmesi ve doldurularak kullanılması müvekkilimizin mağduriyetine neden olacaktır. Bu nedenlerle çeklerin ibrazında bankaca ödenmemesi için ivedi olarak tedbir kararı talep etmekteyiz.

YASAL NEDENLER : HMK, TTK. ve ilgili hukuki mevzuat
YASAL DELİLLER : Banka Kayıtları, Her türlü Yasal Kanıtlar
NETİCE-İ TAPEP : Yukarıda açıklanan nedenler ile, müvekkilimizin ileride zor durumda kalmaması için yukarıda seri numaraları verilmiş bulunan çek yaprakları ile ilgili olarak bankaca ödeme yapılmaması için tedbir kararı verilerek, durumun bankaya acil olarak bildirilmesini vekaleten talep ederiz. …/…/2012

Davacı Vekili
Adfı ve Soyadı

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat