Katılma Alacağı Hangi Deliller ile İspat Edilir?

Mal bildirimi formu doldurma nasıl yapılır?

Katılma Alacağı Hangi Deliller ile İspat Edilir?

Mal rejiminin tasfiyesi davasında her tür delilden yararlanılabilir, tanıkla ispat edilebilir.

Katkı Payı ve Değer Artış Payı Arasındaki Fark Nedir?

Değer Artış Payı, katkı payı talebinin yeni adıdır. Daha önce katkı payı alacağı Yargıtay içtihatları ile şekillenmişti. Bu madde ile aile hukukunda özel bir alacak talep hakkı getirilmiştir. Katkı payı ile değer artış payı arasındaki fark; değer artış payında malın tasfiye sırasındaki değerine göre hesap yapılır, katkı payında ise malın dava tarihindeki değerine göre hesap yapılır.

Örneğin 100.000 TL’ye alınan bir taşınmaza davacının 10.000 TL katkısı vardır ve dava tarihinde taşınmazın değeri 200.000 TL, tasfiye (karara en yakın tarih) tarihinde ise taşınmaz 250.000 TL’dir. Katkı payı hesabı yapılacaksa;

Katkı Oranı= 10.000/100.000

Katkı Oranı=1/10

Katkı Payı= 200.000 x 1/10

Katkı Payı= 20.000 TL

Değer Artış Payı Hesabı Yapılacaksa;

Katkı Oranı= 10.000/100.000

Katkı Oranı=1/10

Değer Artış Payı= 250.000 x 1/10

Değer Artış Payı= 25.000 TL

Denkleştirme ve Değer Artış Payı Arasındaki Fark Nedir?

Değer artış payı alacağı bir eşin, diğer eşin herhangi bir malına yapmış olduğu katkıyı ifade eder. Denkleştirme ise bir eşin kendi malları arasındaki değer kaymalarını ifade eder.

“Bir eşin kişisel mallara ilişkin borçları edinilmiş mallardan veya edinilmiş mallara ilişkin borçları kişisel mallarından ödenmiş ise, tasfiye sırasında denkleştirme istenebilir.”

Katkı oranı değer artış payından olduğu gibi hesaplanacaktır. Denkleştirme hesabı yapılırken katkı yapılan malın değeri düşmüş ise bu takdirde değer artış payından farklı olarak değer azalması dikkate alınır.

Örneğin, eşlerden biri 40.000 TL’ye alınan bir mala edinilmiş mala, miras yolu ile kendisine kalan 15.000 TL’yi eklemiş ve tasfiye tarihinde bu malın değeri 30.000 TL’ye düşmüşse,

Katkı Oranı= 15.000/40.000

Katkı Oranı=%37,5

Denkleştirme Alacağı= 15.000 x %37,5

Denkleştirme Alacağı= 11.250 TL

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat