Hakaret Suçu

Hakaret Eyleminin Karşılıklı Gerçekleştiği

Olayı Kimin Haksız Hareketi İle Başlattığının Tespit Edilememesi

Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi
Haksız Tahrik
Hükmün Bozulduğu

T.C YARGITAY

4.Ceza Dairesi

Esas: 2013 / 12593

Karar: 2015 / 27369

Karar Tarihi: 20.04.2015

ÖZET: Hakaret eyleminin karşılıklı gerçekleştiği sabit görülerek ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi ve olayı kimin haksız hareketi ile başlattığının tespit edilememesi karşısında, şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereği tehdit suçundan haksız tahrik hükmünün uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi isabetsizdir.(5237 S. K. m. 29, 129)

Dava: Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Karar: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir;

Ancak;

Hakaret eyleminin karşılıklı gerçekleştiği sabit görülerek TCK’nın 129/3. maddesi uyarınca ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi ve olayı kimin haksız hareketi ile başlattığının tespit edilememesi karşısında, şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereği tehdit suçundan aynı kanunun 29. maddesindeki haksız tahrik hükmünün uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,

Sonuç: Kanuna aykırı ve sanık M. A. müdafiinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnameye aykırı olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 20.04.2015 tarihinde oybirliği ile, karar verildi. (¤¤)

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat