ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİ-TAŞINMAZIN AOÇ SINIRLARI İÇİNDE KALIP KALMADIĞININ TESPİTİ

KAMULAŞTIRILAN MALIN GERİ ALINMASI TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

../../….

 

DAVACI                       :

 

VEKİLLERİ                  :

                                     

 

DAVALI                       :

KONU                          : Kamulaştırılan taşınmazın iadesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR            :

1- Müvekkilimizin ……….. İli, ………. İlçesi ………… mahallesi, …. ada, …. pafta, …. parselde kayıtlı ….. m2 lik  arsası ……………….. yapılacağı gerekçesi ile ../../…. tarihinde ……….. Belediyesi tarafından kamulaştırılmıştır.

2- Tarafımızdan kamulaştırma bedelinin artırılması için ……….. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde ../../…. tarihinde …../….. Esas no ile açılan Tezyidi Bedel Davası, mahkemenin ../../…. tarih ve …../….. Karar sayılı kararı ile sonuçlanmış ve karar kesinleşmiştir.

3- Kararın kesinleşmesinden itibaren 5 yıldan fazla süre geçmiş olmasına rağmen davalı idare, arsa üzerinde gerekçesine uygun hiçbir çalışma yapmamıştır.

4- Bu sebeple belediye tarafından kamulaştırılan taşınmazın, müvekkilimize geri verilmesini talep zarureti doğmuştur. Müvekkilimiz, Belediye tarafından ödenen parayı yasal faizi ile birlikte iadeye hazırdır.

HUKUKİ SEBEPLER    : 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu md. 23

       

DELİLLER                   : Kamulaştırma dosyası, bedel artırımı dava dosyası, keşif, bilirkişi incelemesi, yasal ve takdiri her türlü delil.

CEVAP SÜRESİ           : İki haftadır.

TALEP SONUCU         : Açıklanan nedenlerle, davalı Belediye tarafından ../../…. tarihinde kamulaştırılmış  bulunan, müvekkilimize ait … ada, … pafta, …. parselde kayıtlı ….. m2 lik taşınmazın müvekkilime iadesine, yargılama giderlerinin ve avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygıyla talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat