KAMU GÜVENLİĞİ NEDENİYLE DAVANIN BAŞKA YERE NAKLİ

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

KAMU GÜVENLİĞİ NEDENİYLE DAVANIN BAŞKA YERE NAKLİ

ADALET BAKANLIĞINA
Sunulmak Üzere
………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

SANIK                       : ……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

VEKİLİ                      : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

MÜŞTEKİ                 : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

KONU                        : Kamu Güvenliği Nedeni ile Davanın Başka Yere Nakli Talebimizdir
SUÇ                            : Taammüden Adam Öldürmek
AÇIKLAMALAR     :
  1. Müvekkilim, yukarıda numarası belirtilen davada “taammüden adam öldürmek” suçundan yargılanmaktadır. Yargılaması …/…/… tarihine bırakılmıştır. Bu suçlamadan ötürü maktulün yakının değişik yerlerde vekil edeni vuracağı şeklinde beyanda bulunmaktadır.
  2. Daha önce benzer olaylardan adı geçen kişi yargılanmıştır. Buna ilişkin……..Ağır Ceza Mahkemesinden kesinleşmiş, öldürmeye teşebbüs ve Adam Öldürme olarak iki ayrı suçtan yargılanmış ve cezaları infaz edilmiştir. Belirtilen nedenlerle davanın başka bir yere naklini talep etmek zaruri olmuştur.

DELİLLER                           :  Her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  CMK. md. 19 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda açıklanan nedenlerle, görülmekte olana davanın kamu güvenliği nedeni ile başka bir yere alınması hususunda gereğini vekil eden adına saygılarımla arz ve talep ederim.

 

Sanık Vekili
Av.

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat