Kadın Kapalı Cezaevi Nedir? Kimler Kalır?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Kadın Kapalı Cezaevi Nedir? Kimler Kalır?

Uluslar arası infaz mevzuatında bulunan ve ülkemizde yaşanan sıkıntıları gi­dermek amacıyla 5275 sayılı Kanunun 10. maddesi ile kadın kapalı ceza infaz ku­rulularının oluşturulması gerektiği ve kadın hükümlülerin cezalarının bu infaz ku­ramlarında infaz edilmesi gereğini vurgulamıştır.

Kadın kapalı ceza infaz kurumları, kadın hükümlülerin hapis cezalarının infaz edildiği kuramlardır. Bu kurumlarda iç güvenlik görevlileri kadınlardan oluş­ur. Söz konusu kapalı ceza infaz kurumlan, 5275 sayılı Kanunun 8 ve 9. mad­deleri gözetilerek kurulur, (m. 10,1)

Bu maksatla kurulmuş kuramların ihtiyacı karşılama bakımından yetersiz ol­ması hâlinde, kadın hükümlülerin hapis cezaları diğer kuramların, erkek hükümlü­lerle kapalı ceza infaz kuramlarına nakillerine karar verilen çocukların barındırıl­dıkları ve firara karşı engelleri olan iç ve dış güvenlik görevlileri bulunan, eğitim ve öğretime dayalı kuramlardır.

Oniki-onsekiz yaş grubu çocuklar, cinsiyetleri ve fizikî gelişim durumları göz önüne alınarak bu kuramların ayrı ayrı bölümlerinde barındırılırlar (m.l 1/2).

Çocuk hükümlülerin kendilerine özgü kurumun bulunmadığı hâllerde kapalı ceza infaz kurumlarının çocuklara ayrılan bölümlerine yerleştirilirler. Kuramlarda ayrı bölümlerin bulunmaması hâlinde, kız çocukları kadın kapalı ceza infaz kuram­larının bir bölümünde veya diğer kapalı ceza infaz kurumlarının kendilerine ayrılan bölümlerinde barındırılırlar, (m. 11/3)

Çocuk kapalı ceza infaz kuramlarında çocuklara eğitim ve öğretim verilmesi ilkesine tam olarak uyulur (m. 11/4)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat