Yüksek Güvenlikli Cezaevi Nedir? Kimler Kalır?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Yüksek Güvenlikli Cezaevi Nedir? Kimler Kalır?

Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarının Özellikleri

5275 sayılı Kanunun 9. maddesi ile yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları niteliği ve temel özellikleri açıkça hükme bağlanmıştır. Bu hükme göre yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları, iç ve dış güvenlik görevlilerine sahip, firara karşı teknik, mekanik, elektronik ve fiziki engellerle donatılmış, oda ve koridor kapıları sürekli kapalı tutulan ancak mevzuatın belirttiği hallerde aynı oda dışındaki hükümlüler arasında ve dış çevre ile temasların geçerli olduğu sıkı güvenlik rejimine tâbi hükümlülerin bir veya üç kişilik odalarda barındırıldıkları tesislerdir. Bu kurumlarda bireysel veya grup hâlinde iyileştirme yöntemleri uygu­lanır. (m. 9, I) Tanımı yapılan kuramların ihtiyacı karşılama bakımından yetersiz olması hâlinde, diğer kapalı ceza infaz kurumlarının yüksek güvenlikli bölümleri kullanılır, (m. 9, III)

Cezaevinde kalacak olan hükümlüler

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar ile süresine ba­kılmaksızın, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya bu örgütün faali­yeti çerçevesinde, Türk Ceza Kanununda yer alan;

  • İnsanlığa karşı suçlardan (madde 77, 78),
  • Kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82),
  • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188),
  • Devletin güvenliğine karşı suçlardan (madde 302, 303, 304, 307, 308),
  • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan (madde 309, 310, 311,312,313,314,315),

Mahkûm olanların cezaları, bu kurumlarda infaz edilir (m. 9. II)

İhtiyacı karşılama bakımından yetersiz olması halinde, diğer kapalı kurumların yüksek güvenlikli bölümleri kullanılır.

Eylem ve tutumları nedeniyle tehlikeli hâlde bulunan ve özel gözetim ve denetim altında bulundurulmaları gerekli olduğu saptananlar ile bulundukları ku­rumlarda düzen ve disiplini bozanlar veya iyileştirme tedbir, araç ve usullerine ıs­rarla karşı koyanlar bu kuramlara gönderilirler (m. 9, III)

Cezaevinde geçirilecek süre

Müebbet hapis cezasına hükümlülerden, 107 nci maddede belirtilen koşullu salıverilme süresinin üçte ikisini, süreli hapis cezasına hükümlülerden toplam ceza­larının üçte birini, yukarıda belirtilen hükümlülerden geriye kalan toplam cezaları­nın üçte birini bu kurumlarda geçirerek iyi hâl gösterenlerin, tutum ve kişiliklerine uygun diğer ceza infaz kuramlarına gönderilmelerine karar verilebilir (m. 9, V).

Ayrıca kanun hükümlerine göre etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan hükümlüler, ceza süresine bakılmaksızın, Bakanlık onayı ile diğer kurumlarda barındırılabilir (Tüz. m. 11, VI).

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat