ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİ-TAŞINMAZIN AOÇ SINIRLARI İÇİNDE KALIP KALMADIĞININ TESPİTİ

İŞYERİ SIRRI SAKLAMA TAAHHÜDÜ

1- İş sözleşmeniz süresince (şirket müdüründen önceden yazılı iznini almaksızın) herhangi bir yetki ile doğrudan veya dolaylı olarak herhangi başka bir ticari faaliyet veya başka bir meslek ile meşgul olmayacak veya ilgilenmeyeceksiniz.

2- Yalnızca Şirket Müdürünün onayı ile dışarıdan yöneticilik, danışmanlık veya dengi görevleri kabul edebilirsiniz. İznin verilmesinden, söz konusu vazifelerin bu sözleşmedeki görevlerinizin yerine getirilmesine müdahalede bulunmaması veya şirketin dolaylı olarak ticari menfaatlerinden istifade etmemesi halinde makul olmayan sebeplerle imtina edilmeyecektir.

3- Şirketin iş ilişkiniz sırasında;

*   Bilginizde olan ücretleri,

*   Fiyatları, mali durumu,

*   Bilgisayar sistem ve yazılımı,

*   Bankalarla olan düzenlemeleri, kredi ve fon ilişkilerini,

*   Mevcut ve planlanan sözleşmeleri, ticari anlaşmaları, muhtemel iş projelerini, iş geliştirme ve pazarlama programları bilgilerini,

*   Ortakların işleri veya faaliyetlerini; grup şirketlerinin müşterileri veya tedarikçilerinin işleri veya faaliyetleri ile ilgili gizli ya da açık bilgileri,

*   Bunlarla sınır olmamak üzere sahip olduğunuz veya olağan olarak bilmeniz gereken tüm bilgileri ve iş metotlarını sır olarak saklayacaksınız.

4- Bir üst maddede yer alan bilgileri hiçbir zaman (iş ilişkiniz süresince veya sonra) kendinizin veya başkasının menfaatine kullanmayacaksınız veya herhangi bir kişiye, firmaya veya şirkete açıklamayacaksınız. Bu maddedeki sınırlama şirket tarafından izin verilen veya kanun gereği yapılan açıklamalar bakımından uygulanmaz.

5- İş sözleşmenizin bitiminde bütün notları, memorandumları, evrakı, yazışmaları, bilgisayar disklerini, videoları, bantları veya iş ilişkiniz sırasında zilyetliğinize veya kontrolünüze geçmiş ve şirketin malı olarak kalan şirketin işiyle ilgili müşteri listeleri dâhil diğer benzer materyalleri şirkete iade edeceksiniz.

6- Yukarıda belirtilen işyeri sırrının ihlali düzenlemeleri sadece işyerinin değil işyerinin alakadar olduğu kişilerin de bilgilerini içerir. Bu hükümlere ve sözleşmeye aykırılık halinde ihlalde bulunan ………. TL cezai şartı kayıtsız şartsız ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Şirketin, sırrın açığa çıkmasından kaynaklanacak zararı talep hakkı saklıdır.

Kabul ve taahhüt ederim. ../../….

TAAHHÜTTE BULUNAN İŞÇİ

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat