İşverenin İşçiye Hakaret Etmesi Haklı Sebeple Fesih Sebebi midir?

TCK m. 180 nedir?

İşverenin İşçiye Hakaret Etmesi Haklı Sebeple Fesih Sebebi midir?

Soru: Çalıştığım yerde sigortam aldığım maaş üstünden yatırılmıyor. Servisim yok, yol parası alamıyorum. Mesailerimi, maaş bölü 225 saat üstünden alamıyorum ve 3 defa ücretsiz izne çıkarıldım. Patronumuz İş Kanundaki 24. maddeyi defalarca çiğ­nemiştir. Çalışanlara karşı ağır söz ve hakaretleri sürekli kullanıyor. Maaşımı geç alıyorum. Baskı altında imzalar attırmaya kalkıyorlar. Bu sebeplerden dolayı ben pazartesi günü işi bırakmak istiyorum. 9 yıl 2 aydır bu iş yerinde hizmet veriyorum. İşten ayrılırsam kıdem tazminatımı alabilir miyim? İzlemem gereken yol nedir? No­terden bıraktığıma dair ihbarname çekmeli miyim? Mahkemeye versem tazminatımı kazanma şansım nedir? Pazartesi itibari ile izlemem gereken yol nedir?

Cevap: İş Kanunumuza göre, fesih bildirimi bozucu yenilik doğuran, hemen veya belirli süre geçmesi ile iş sözleşmesini sona erdiren, karşı tarafa yöneltilmesi gerekli tek taraflı bir irade beyanıdır. Bu nedenle fesih bildiriminin karşı tarafa varması ye­terli olup, onun kabulüne ve öğrenmesine bağlı değildir. Önelsiz fesih bildirimiyle yapılan derhal fesihler, hem belirsiz süreli, hem de belirli süreli iş sözleşmelerinde yapılabilir. Yeter ki taraflar haklı bir sebebe dayanmış olsunlar.

Kanunda bu haklı sebepler:

  • Sağlık sebepleri,
  • Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri ve
  • Zorlayıcı sebepler

olarak sayılmıştır. İhbar fesih beyanı olduğu için karşı tarafa bildirilmesi ye­terli olup, onun kabulüne bağlı değildir. Bildirimin yazılı olarak yapılması yeterlidir.

İşçi açısından fesih şekli:

  1. Fesih bildirimi Noterden ihtarname ile yapılmalı,
  2. İş Kanunun ilgili maddesindeki feshi gerektiren bentler yazılmalı,
  3. Fesih sebebi açık ve kesin bir şekilde belirtilmeli,
  4. Feshin şekli belirtilmeli (derhal veya ihbar önelli).

Sizin durumunuzda İş Kanunun 24. Maddesindeki aşağıdaki hallerin oluştuğunu bildirmişsiniz:

“II. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

  1. İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna doku­nacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel ta­cizde bulunursa.
  2. İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyele­rinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnat veya ithamlarda bulunursa.
  3.  İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartla­rına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse.”

Yukarıdaki açıklamalar ışığında, işçi belirtilen durumlardan biri ile iş sözleşmesini feshederse, kıdem tazminatım almaya hak kazanacaktır.

Özet olarak; gerek işçi, gerekse işveren tarafından fesih etmeden önce yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, İş Hukuku kurallarına göre somut hareket ederek, iş ak­di feshi gerçekleşmelidir. Aksi halde yapılan fesih sonuçları ise işveren açısından işe iade, işçi açısından ise kötü niyet tazminatı ile karşımıza çıkmaktadır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat