İşçiye İzin Kullandırılmazsa İşçi Sözleşmeyi Haklı Sebeple Fesih Edebilir mi?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

İşçiye İzin Kullandırılmazsa İşçi Sözleşmeyi Haklı Sebeple Fesih Edebilir mi?

Soru: Bir yıl altı aydır aynı yerde çalışıyorum. Senelik iznimi işveren kullandırma­dı. Bu durumda işten çıkmak ve tazminat almak istiyorum. Bu mümkün müdür?

Cevap: İzin Kullandırmayan İşverene İşçinin Haklı Fesih Hakkı

Anayasamızın Çalışma Şartları Ve Dinlenme Hakkı konulu 50. Maddesinde;

  • “Dinlenmek, çalışanların hakkıdır. Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir’’

açıklaması ile çalışan işçinin izin hakkının aynı zamanda anayasal bir hak olduğu tanımlamıştır. Dinlenme hakkı işçiye yasayla tanınmıştır ve bu haktan vazgeçile­mez.

Yıllık ücretli izne ilişkin hususlar 4857 sayılı İş Kanunumuzun 53. ile 60. maddeleri arasında düzenlenmiş olup, konuyla ilgili bir de yönetmelik yayınlanmıştır. İş Ka­nununun 54. maddesinde:

  • “işçi yukarıdaki fıkralar ve 55 inci madde hükümlerine göre hesaplanacak her hizmet yılına karşılık yıllık iznini gelecek hizmet yılı içinde kullanır.”

denilmektedir. Bir başka deyişle, çalışan iznini hak ettiği tarihten, bir sonraki hak ediş tarihine kadar kullanması gerekir. İşverenler iş yerinde en az 1 yıl çalışmış olan işçilerine bu haklarını kesintisiz olarak kullandırmalıdırlar. Ancak işçi onay verirse yıllık izin süresi, bir bölümü 10 günden az olmamak üzere en çok 3’e bölünebilir.

İş Kanununun 24. Maddesi, işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle fesih edebileceği gerekçeleri göstermiştir. Çalışanın yıllık ücretli iznini, hak ediş tarihinden itibaren, yeni hak ediş tarihine kadar kullandırmayan işverenin bu davranışı, ahlak ve iyi ni­yet kurallarına uymayan davranışlar kapsamına girmektedir. Yargıtay’ın vermiş ol­duğu kararlar da bu doğrultudadır.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2001/17459 esas numaralı kararında;

Hak kazandığı izni çalışmakta iken işverenden isteyen işçi, kendisine böyle bir iz­nin kullandırılmayacağı açık ve kesin şekilde ifade edildiği takdirde, İş Kanununda tanınmış olan haklarını kullanabilir. Örneğin, “İşçi için bu durum sözleşmeyi haklı nedenle fesih yetkisi verir” demektedir.

Konuyu özetleyecek olursak;

  1. İşçi yukarıda belirttiğim şekillerde yıllık ücretli izni hak etmeli,
  2. Yıllık ücretli iznini kullanmak istediğine dair talepte bulunmalı,
  3. İşverenin de yeni hak ediş tarihine kadar iznini kullandırmaması ge­rekir.

Bu üç durum oluşması halinde, işçi yıllık izni kullandırılmadığı için İş Kanununa göre haklı sebeple hizmet akdini fesih edebilir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat