İşverene Karşı Açılan Tazminat Davası Dava Dilekçesi

İşverene Karşı Açılan Tazminat Davası Dava Dilekçesi

…..  İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                                   : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                          : (Ad, Soyad, TC, Adres)

DAVALI                        : (Ad, Soyad, TC, Adres)

KONU                          : ………………………….. TL tazminat talebimizi havi dilekçedir.

AÇIKLAMALAR          :

Müvekkil …………………………………… davalıya ait ………………………… adlı işyerinde ……/…./………. tarihinde aylık …………………………….. TL ücret karşılığında çalışmaya başlamıştır. Müvekkilim davalı işveren tarafından haklı bir neden olmaksızın ……/……/………. tarihinde bildirimsiz olarak işten çıkarılmıştır. İşten çıklarılma neticesinde müvekkilime ödenmesi gereken kanunî haklarınının hiçbiri ödenmemiştir.

Müvekkilimin çalışmaya başladığı tarihten beri geçen çalışma süresi gereğince;

……………………………. TL Kıdem Tazminatı,

……………………………. TL İhbar Tazminatı,

……………………………. TL Fazla Çalışma Ücreti,

……………………………. TL Hafta Tatili Ücreti olmak üzere

……………………………. TL Yıllık İzin Ücreti

Toplam ……………….……………. TL davalı işverenden tazminat/ücret alacağı bulunmaktadır.

DELİLLER                   :  1. İşyeri ve Sigorta kayıtları,

    2. Ücret bordroları,

                                          3. Bilirkişi incelemesi,

                                          4. Tanık ifadeleri ve sair deliller.

HUKUKİ SEBEPLER     : 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM         : Açıklanan nedenlerle, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, toplam ……………………………. TL tazminatın kanuni faizleri ile birlikte davalıdan alınmasına yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, vekâleten saygıyla talep ederiz.

 (Tarih)

DAVACI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat