İstisna (Eser Yapımı) Sözleşmesi Örneği

İSTİSNA (ESER YAPIM) SÖZLEŞMESİ

 

Bir tarafta ………..adresinde oturan……………………(aşağıda kısaca “İş Sahibi” olarak anılacaktır)

ile

Diğer tarafta ……..adresinde oturan ……………(aşağıda “Yüklenici”olarak anılacaktır)arasında aşağıdaki şekilde bir istisna (eser yapım) sözleşmesi yapılmıştır.

 

Konu.

Madde 1)

 

İhale bedeli ve süresi.

Madde 2)

 

İşin süresi-İş programı-Gecikme cezası.

Madde 3)

 

Sözleşme ekleri.

Madde 4)

 

Kanuni adres.

Madde 5)

 

Hatalı işler.

Madde 6)

 

Sorumluluk ve sigorta.

Madde 7)

 

İşin Kontrolü.

Madde 8)

 

Vergi,resim ve harçlar.

Madde 9 )

 

Avans verilmesi.

Madde 10)

 

Güvence ve kesin kabul.

Madde 11)

 

Sözleşmenin devri.

Madde 12)

 

Fesih.

Madde 13)

 

Diğer hususlar.

Madde 14)

 

Anlaşmazlıklar.

Madde 15 )

Anlaşmazlıkların çözümlenmesinde …….Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.

 

Yürürlük.

Madde 16)

……..maddeden oluşan işbu sözleşme taraflarca ………tarihinde ……nüsha olarak düzenlenip,imza edilmiştir.

 

İŞ SAHİBİ                                                    YÜKLENİCİ

(adı soyadı imzası)                                      (adı soyadı imzası)

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...