İstirdat Davası Dilekçesi

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

                                                                                                                   

 

DAVACI                          :

 

VEKİLİ                           :

 

DAVALI                          :

 

DAVA KONUSU              :İstirdat davasıdır.

 

OLAYLAR                       :

1-Davalı tarafından müvekkilim aleyhine      İcra dairesinin         esas sayılı dosyası ile icra takibi yapılmıştır.

2-

3-Kesinleşen icra takibi nedeniyle cebri icra tehdidi altında bulunan müvekkilim her hangi bir borcu olmamasına rağmen icra dosyasındaki borcu ödemek zorunda kalmıştır.

4-

5-

6-

 

 

 

 

 

HUKUKİ SEBEBLER  :İ.İ.K.m.72,H.U.M.K.,ve sair ilgili mevzuat.

 

DELİLLER                  :İcra dosyası,ve her türlü kanuni delil.

 

SONUÇ VE İSTEM    :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile;müvekkilimin borçlu olmadığı halde cebri icra tehdidi altında ödemek zorunda kaldığı ……………………….TL.nin ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte istirdadına ,masraflarla ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

 

EKİ                .:

Tebliğ zarfı ve pulu

Onanmış vekaletname sureti

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...