İnfaz Hukukunda İlkeler Nelerdir?

İstinafa başvuru süresinin geçirilmesi halinde sonuç ne olur?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 346/1 maddesi gereğince, istinaf dilekçesi, kanuni süre geçtikten sonra verilirse, kararı veren mahkeme, istinaf dilekçesinin reddine karar verir ve ret kararını re’sen ilgilisine tebliğ eder. Bu durumda, istinaf dilekçesinin süresi içerisinde verilip verilmediğini denetleme görevi, öncelikli olarak Bölge Adliye Mahkemesi’ne değil, ilk derece mahkemesine aittir. İlk derece mahkemesi, istinaf dilekçesinin süresi geçtikten sonra verildiğini tespit ettiği takdirde, istinaf dilekçesini taraflara tebliğ etmeksizin ve tüm tebligat parçaları dosyaya takıldıktan sonra, diğer tarafın da istinaf süresi dol­duktan sonra, istinaf kanun yoluna başvurma talebinin reddine karar verilir ve karar, istinaf yoluna başvuran vekiline kararın tebliğ edilir, bu karara karşı, kararın tebliğin­den itibaren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 346/2 maddesi uyarınca 1 hafta içerisinde istinaf yolu ka­nun yoluna gidilebilir. Bu karara karşı istinaf kanun yoluna başvurulması halinde Bölge Adliye Mahkemesi tarafından istinaf başvurusunun reddine karar verilmesi mümkün ol­duğu gibi süre yönünden ret kararının hatalı olduğu sonu­cuna ulaşıldığı takdirde işin esası hakkında bir karar veril­mesi mümkündür.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat