İstinaf Davasından Vazgeçme ve İstinaf Davasının Geri Alınması

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

İSTİNAF DAVASINDAN VAZGEÇME VE İSTİNAF DAVASININ GERİ ALINMASI

Ceza Muhakemesi Kanunu’nda davadan vazgeçme (fera­gat) ve davasının geri alınması ile ilgili olarak istinaf özgü bir düzenleme yapılmamıştır. Bu nedenle yukarıda kanun yolla­rına ilişkin ortak hükümlerde değinilen, başvurudan vazge­çilmesi ve etkisi başlıklı CMK’nm 266. maddesi uyarınca işlem yapılması gerekir.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat