İşe iade davası açan işçinin yargılama sırasında ölümünün sonuçları nelerdir?

İşe iade davası açan işçinin yargılama sırasında ölümünün sonuçları nelerdir?

Ölüm iş ilişkisini sona erdiren nedenlerden biridir. İş sözleşmesi feshedilen ve bu fesih nedeni ile işe iade davası açan işçinin, yargılama sırasında ölmesi halinde, feshin geçerli olmadığının tespit edilmesi halinde ölüm tarihi itibari ile iş ilişkisinin sona ereceği açıktır. Ancak bu nedenle işe iade ve işe başlatmama taz­minatının konusuz kalacağı da açıktır.

Burada sorun hak kazanılması başvuruya bağ­lı olan, hatta başvurma ve işe davet edildiği takdirde başlanılması zorunluluğu ile muaccel olacak boşta geçen süre ücret ve diğer hakların hüküm altına alınıp alınmayacağıdır.

Yargıtaya göre, ölen işçi feshin geçersizliği ve işe iade istemi ile dava açtığına göre bu is­temi içinde feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işe başlamak için başvurma ve işe başlama iradesinin de olduğunun kabul edilmesi gerekir. Davacı işçi yargılama sırasında ölmek ve bu tarihte iş ilişkisi sona ermekle, bu iradesini artık ölüm nedeni ile kullanmamaktadır. İşçi ölmeseydi ne tür davranışına üstünlük tanınacak idiyse, öngörülen bu davranışa hukuki sonuç bağlanmalıdır. O halde feshin geçersizliğini isteyen davacı işçinin yargılama sırasında ölmesi halinde boşta geçen süre ücret ve diğer haklara hak kazandığının kabulü gerekir. (Yargıtay 7.HD. 04.06.2014 gün, 2014/6628 E, 2014/12349 K