İşe Gelmeyen Devlet Memuru İşten Nasıl Çıkartılır?

Memurun izinsiz ve kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın göreve gelmemesi halinde, göreve gelinmeyen gün sayısına göre değişen disiplin cezaları uygulanmakta, göreve gelmemenin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde ise, memur çekilmiş (istifa etmiş) sayılmaktadır.

Ancak disiplin cezası uygulamalarında ve çekilmiş sayılmaya ilişkin işlemlerde, göreve gelinmeyen gün sayısının hesabında farklı değerlendirmelerle karşılaşılabilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, memur;

-Özürsüz olarak 1 veya 2 gün göreve gelmezse, Aylıktan Kesme Cezası verilmekte,

-Özürsüz ve kesintisiz olarak 3 – 9 gün göreve gelmezse, Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası verilmekte,

-Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün (kesintili de olabilir) göreve gelmezse, Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası verilmekte,

-Özürsüz ve kesintisiz 10 gün göreve gelmezse, hakkında çekilmiş sayılma hükümlerine göre işlem yapılmaktadır.

Uygulama nasıl?

Memurun göreve kesintisiz gelmediği günlerin hesabı konusunda farklı uygulamalarla karşılaşılabilmektedir.

Örneğin;

-Cuma günü işe gelmeyip, izleyen pazartesi günü gelen memur kaç gün işe gelmemiş sayılacaktır?

-Cuma günü işe gelmeyip, izleyen salı günü gelen memur kaç gün işe gelmemiş sayılacaktır?

Bu durumlarda; pazartesi günü işe gelen memurun 1 gün, salı günü gelen memurun ise 4 gün işe gelmediği şeklinde uygulamalar olduğu gibi; pazartesi günü gelen memurun 1 gün (cuma), salı günü gelen memurun ise 2 gün (cuma ve pazartesi) işe gelmediği şeklinde değerlendirildiği durumlar da söz konusudur.

Öte yandan, çekilmiş sayılamaya ilişkin olarak, kesintisiz göreve gelinmeyen günlerin hesabında, 10 uncu günün hafta sonu günlerine denk gelmesi ve memurun izleyen pazartesi günü göreve başlaması halinde de, ilgili memurun çekilmiş (müstafi) sayılıp sayılmayacağı konusunda da tereddütler yaşanabilmektedir.

Kesintisiz sürenin hesabı

Memurun kesintisiz göreve gelmediği günler hesaplanırken, bazı kurumların tatil günlerini de hesaba kattığı, bazı kurumların ise sadece çalışılan günlere göre değerlendirme yaptığı görülmektedir.

Ancak, 657 sayılı Kanunun ilgili düzenlemelerinde; “göreve gelmemek”, “görevin terk edilmesi” gibi kavramlar kullanıldığından, göreve gelinmeyesi söz konuş olmayan günlerin (tatil), memurun göreve gelmediği sürelerden sayılmasının uygun olmayacağı düşünülmektedir.

Bu nedenle;

-Memurun göreve gelmediği günler hesaplanırken, diğer emsali memurların normal koşullarda göreve geldikleri günlerin esas alınması, bunun dışında kalan günlerin ise hesaba katılmaması gerektiği

-Göreve gelinmeyen günlerin hesaba katılmamış olmasının, göreve gelmemeyi kesintiye uğratmış sayılmayacağı

değerlendirilmektedir.

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat