İş Mahkemesi Süre Tutum Dilekçesi


YARGITAY (     ) HUKUK DAİRESİNE
                                                    Sunulmak Üzere
                                      İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
                                                                           
 
 
DOSYA NO              :
 
TEMYİZ EDEN         :
 
VEKİLİ                    :
 
KARŞI TARAF         :
 
VEKİLİ                    :
 
D.KONUSU              :Süre tutum dilekçesidir.
 
OLAYLAR                :Yukarıda esas numarasını belirttiğimiz …………. İş Mahkemesi
Dosyasının son duruşmasında Yerel Mahkeme Kısa kararı tefhim yoluna gitmiş ve davanın…………………………….karar vermiştir. Verilen bu kararı temyiz ediyoruz.
Yerel Mahkemenin hangi gerekçe ile davanın ……………..karar verdiğini gerekçeli karar tarafımıza tebliğ edilmediğinden bilemiyoruz temyiz sebeplerini gerekçeli kararı aldığımızda belirteceğimizden,karar yazılıncaya kadar temyiz müddetinin muhafazasını ve Yerel Mahkeme kararının BOZULMASINA karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
vekili
Av.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat