İş Mahkemesi Dava Dilekçesi

İŞ MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                         KAYSERİ

     

 

DAVACI                          :

VEKİLİ                            : Av.

 

DAVALI                           :

DAVA KONUSU               :Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik

Alacak Davasıdır

OLAYLAR                      :

1-Müvekkil davalı          tarihinde çalışmaya başlamış ve      tarihinde işveren tarafından hiç bir sebep gösterilmeksizin işine son verilmiştir. İşveren kötü niyetli olarak Müvekkilin kanundan doğan hiçbir  hakkını vermeyerek müvekkilin  maddi yönden hem de  diğer yönlerden müvekkili mağdur etmiştir.

2-Davalı haksız ve sebepsiz yere müvekkili işten çıkarıp kanundan doğan haklarını da vermemiştir. Halbuki;

  1. Kıdem Tazminatı,
  2. İhbar Tazminatı,
  3. fazla çalışma ücretleri,
  4. Hafta tatili ücretleri olmak üzere,

Toplam                   TL. Tazminat alacağı vardır.

 

3-Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle ve davalının müvekkile bu alacaklarını ödemeyeceğini beyan etmesi sebebiyle iş bu davayı açarak müvekkilin alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER : İş kanunu,H.U.M.K ve sair ilgili mevzuat.

DELİLLER                 :İşyeri ve Sigorta kayıtları,Bilirkişi İncelemesi tanık ve her türlü kanuni delil.

SONUÇ VE İSTEM    :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle davamızın kabulü ile;

1- toplam………..alacaktan…………kıdem tazminatının iş akdinin sona erdiği             tarihinden itibaren en yüksek mevduat faiziyle birlikte tahsiline,

2-……….Yıllık izin ile……………ihbar tazminatının dava tarihinden itibaren kanuni faiziyle birlikte tahsiline,

3-fazlaya ilişkin haklarımızın saklı tutulmasına,

4-masraflarla ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

 

EKİ                  :                                                                         Davacı Vekili

Tebliğ zarfı ve pulu                                                               Av.            

Onanmış vekaletname sureti

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...