İnfazın Mazeret Nedeniyle Ertelenmesi Dilekçesi

Suçun Nitelikli Unsurları Nelerdir?

İnfazın Mazeret Nedeniyle Ertelenmesi Dilekçesi

…………………. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

İNFAZIN
ERTLENMESİNİ
İSTEYEN : Adı ve Soyadı……………………….TC.No:……………………..Adresi……………………..

KONU : Ceza infazının ertelenmesi talebimizdir.

ÇAĞRI TEBLİĞ TARİHİ : …./…./………

AÇIKLAMALAR :

1-………..2.Ağır Ceza Mahkemesi’nin Esas No:20…../………. ve Karar No:2012/……….. Sayılı kararı ile 2 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildim.Dava süresince …/…/……… tarihi ile …/…/……tarihleri arasında tutuklu kaldım.

2-Kararlar tarafımdan temyiz edilmiş, fakat Yargıtay onama ile kesinleşmiştir.

3- Annem vefat etmiş olup, aynı çatı altında büyük babam, büyük annem ve babam çalışmamaktadırlar. Kardeşim de öğrenci olup, desteğe ihtiyaç duymaktadır.

Ayrıca, aynı çatı altında kalanların, doktor, alışveriş ihitiyaçları ile masrafları tarafımca tedarik edilmektedir. Aile fertlerinin hiç biri oluşabilecek sorunları halledebilecek durumda değildir. Ailemle ilgili oluşabilecek sorunları halledebilecek başka yakınım da yoktur.

Duruşmaları takip ettim ve cezalandırılırken de iyi halim göz önüne alınmıştır.Kaçma şüphem bulunmamaktadır.

Gerek Büyük annemin ve büyük babamın, gerekse babam ve kardeşim ile ilgilenebilmem, ceza infazı sırasında onlara yeterli bir parayı tedarik edip bir köşeye koymam ve cezamı çekmeye başlamadan önce işlerimi yoluna koymam, için cezasının 1 yıl ertelenmesini talep etmekteyim.

İSTEM SONUCU : Hakkımda kesinleşen ve infaz aşamasına gelen cezanın infazının CMK hükümleri gereğince veya uygun görülecek kefalet karşılığında 1 yıl ertelenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim …/…/ 2015

Hükümlü
Adı ve Soyadı
İmza

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat