İNFAZ KURUMUNA YASAK EŞYA SOKMA SUÇU

UYUŞMAZLIK KONUSUNUN HÜKÜMLÜYE VERİLEN DİSİPLİN CEZASININ HUKUKA UYGUN OLUP OLMADIĞIYLA İLGİLİ OLMASI – KANUN YARARINA BOZMA TALEBİNİN İNCELENMESİ YARGITAY 1 CEZA DAİRESİNİN GÖREVİNE GİRDİĞİ

T.C YARGITAY
10.Ceza Dairesi
Esas: 2015 / 5382
Karar: 2017 / 1208
Karar Tarihi: 27.03.2017

ÖZET: Uyuşmazlık konusunun hükümlüye verilen disiplin cezasının hukuka uygun olup olmadığıyla ilgili olması nedeniyle, kanun yararına bozma talebinin incelenmesi Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin görevine girdiğinden, Dairemizin görevli olmadığına karar vermek gerekmektedir.

(5237 S. K. m. 297)

Dava ve Karar: Adalet Bakanlığı’nın, 11.09.2015 tarihli yazısı ile hükümlü … hakkındaki hükmün infazı aşamasında … Açık Ceza İnfaz Kurumu Disiplin Kurulu Başkanlığı tarafından verilen disiplin cezası kararına yönelik itirazın reddine ilişkin Adana 1. İnfaz Hakimliği’nin 28/04/2015 tarihli ve 2015/782 esas, 2015/912 sayılı kararına yönelik “itirazın kabulüne” ilişkin Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 22/06/2015 tarihli ve 2015/733 değişik iş sayılı kararının kanun yararına bozulmasına yönelik talebi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 08.10.2015 tarihli yazı ekinde dosyanın Dairemize gönderildiği anlaşıldı.

Dosya incelendi. Gereği görüşülüp düşünüldü:

A) Konuyla İlgili Bilgiler:

1- Hükümlü hakkında ceza infaz kurumunda uyuşturucu ilaç veya madde kullanmak eyleminden dolayı… Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Disiplin Kurulu Başkanlığı tarafından 02/04/2015 tarihli ve 2015/123 karar sayı ile 5275 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun’un 44/3-g maddesi uyarınca 15 gün hücreye koyma cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği,

2- Bu cezaya itiraz edilmesi üzerine, Adana 1. İnfaz Hakimliği’nin 28/04/2015 tarihli ve 2015/782 esas, 2015/912 sayılı kararı ile itirazın reddine karar verildiği,

3- Bu karara da itiraz edilmesi üzerine, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 22/06/2015 tarihli ve 2015/733 değişik iş sayılı kararı ile itirazın kabulüne ve disiplin cezasının kaldırılmasına kesin olarak karar verildiği,

Anlaşılmıştır.

B) Kanun Yararına Bozma Talebi:

Kanun yararına bozma talebi ve ihbar yazısında, “Dosya kapsamına göre, …Adli Tıp Kurumunun 27/03/2015 tarihli raporunda, hükümlüden 27/02/2015 tarihinde alınan kan ve idrar örneklerinin incelenmesinde idrar örneğinde morfin, kodein ve parasetamol maddelerinin bulunduğunun tespit edildiği, … Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığının 27/04/2015 tarihli raporunda da idrar örneğinde tespit edilen morfin maddesinin ağrı kesici ateş düşürücü gibi ilaçlarda bulunmadığı hükümlünün morfin maddesini uyuşturucu olarak kullandığını gösterdiğinin belirtildiği, merci Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 13/05/2015 tarihli kararı sonrasında alınan 12/06/2015 tarihli adli raporda hükümlünün saç örneğinin incelenmesinde uyuşturucu-uyarıcı maddeye rastlanılmadığı belirtilmiş ise de bahse konu raporda hükümlüden alınan saç örneğinin geriye dönük 1,5 aylık zaman diliminde uyutucu-uyuşturucu madde kullanımını gösterdiğinin ifade edilmesi karşısında, hükümlü hakkında disiplin cezasına yönelik itirazın reddi yerine yazılı şekilde kabulüne dair karar verilmesinde isabet görülmemiştir.” denilerek, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 22/06/2015 tarihli ve 2015/733 değişik iş sayılı kararının bozulması istenmiştir.

C) Konunun Değerlendirilmesi: Dosya kapsamına göre, uyuşmazlık konusunun hükümlüye verilen disiplin cezasının hukuka uygun olup olmadığıyla ilgili olması nedeniyle, kanun yararına bozma talebinin incelenmesi, Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nun 24.01.2014 tarih ve 2014/1 sayılı kararı, 19.01.2015 tarih ve 2015/8 sayılı kararı, 12.02.2016 tarih ve 2016/1 sayılı kararı ile 20.01.2017 tarih ve 2017/1 sayılı kararı uyarınca Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin görevine girdiğinden, Dairemizin görevli olmadığına karar vermek gerekmektedir.

D) Karar:

Açıklanan nedenlere göre; kanun yararına bozma talebinin incelenmesi Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin görevine girdiğinden, Dairemizin GÖREVLİ OLMADIĞINA, dosyanın görevli Yargıtay 1. Ceza Dairesi’ne sunulmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na GÖNDERİLMESİNE, 27.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...