İlamların icrasında Yetkili icra dairesi

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

İlamların icrasında Yetkili icra dairesi

İlgili Yasa

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 34- İlamların icrası her icra dairesinden talep olunabilir. Alacaklı ikametgâhını değiştirirse takibin yeni ikametgâhı icra dairesine havelisini isteyebilir.

Takibin başlaması:

MADDE 35- Takip, ilâmın icra dairesine tevdi ile başlar. İsteyen alacaklıya kayıt numarasını mübeyyin bedava ve pulsuz bir ilmühaber verilir.

İlamların icrasında Yetkili icra dairesi Açıklama

İlamların icrası (yerine getirilmesinde yetki söz konusu değildir. Her icra dairesinden istenebilir. Ancak alacaklı; konutunu değiştirmişse, icra takibinin yeni konutunun bulunduğu icra dairesinde yapılmasını ve icra takip dosyasının o icra dairesine gönderilmesini takibin yapıldığı İcra Dairesinden isteyebilecektir. Bu takdirde takip dosyası yeni konutun bulunduğu icra dairesine gönderilecektir.

İcra takibi; ilâmın (mahkeme kararının) icra dairesine sunulması ve takip talebi ile başlamaktadır.

İcra dairesine başvuran alacaklı veya vekiline, icra takibinin dosya numarasını gösteren icra müdürlüğünce; onaylı bir belge de istek üzerine verilecektir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat