İhtiyati Tedbir Talepli Alacak Davası Dilekçesi

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

İhtiyati Tedbir Talepli Alacak Davası Dilekçesi

İSTANBUL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 Tedbir Taleplidir

DAVACI               : …………………… …………………..

DAVALI               : ……………………. ……..

KONU                   : 8.000 TL’lik alacak davamızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR

Davalıya 13/05/2010 tarihinde Renault Clio marka otomobilini sattım. Aramızda yapılan adi yazılı sözleşmeye göre, davalı 2.000 TL peşin ödeme yapmıştır. Kalan kalan 8.000 TL için ise vadeli ödeme konusunda anlaştık. Sözleşme gereği, taksitlerden biri ödenmediği takdirde diğerinin de vadesi gelmiş sayılacaktır.

Şahsım, davalıya, aracı söz verdiği günde teslim etmiş ve noterden satışını da yapmıştır. Aracın vergi ve pul borcu olmadığına ilişkin her türlü makbuzu da davalıya teslim etmiştir.

Davalı, tarafıma vermesi gereken ve ilk taksit ödemesi olan 2.000 TL tutarındaki taksiti ödememiş, telefonla sayısız aramalarıma da cevap vermemiştir.

Davalının otomobili satmak üzere oto pazarına çıkardığını duymuş bulunmaktayım. Haricen öğrendiğim kadarıyla davalı, bu şekilde birkaç kişiyi daha kandırmış ve paralarını ödememiştir.

KANUNİ NEDENLER       : BK, HMK, MK, ilgili mevzuat.

DELİLLER                              :

13/05/2010 tarihli satış sözleşmesi,
Trafik tescil kayıtları,
Satışın yapılışında hazır olan iki tanık.

NETİCE ve TALEP

Açıklanan nedenlerle, 8.000 TL’lık alacağımın taksit tarihlerinden itibaren hesaplanacak olan yasal faiz ile birlikte davalıdan  tahsili ile tarafıma verilmesine, sonradan mağdur olmamam yönünden, davalıya devrettiğim .. .. …. plaka sayılı aracın plakasına üçüncü şahıslara devrinin önlenmesi için tedbir konulmasına, yargılama giderlerinin davalıya  yükletilmesine karar verilmesini talep ederim.

 ………………………..
Davacı

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat